Interlokale verenigingen

Deze samenwerkingsvorm heeft geen rechtspersoonlijkheid en komt neer op een intergemeentelijke samenwerking op basis van een overeenkomst met statutaire draagkracht.

Een interlokale, of interbestuurlijke, vereniging:

 • is een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid en zonder beheersoverdracht;
 • is een vereniging waarbij de overeenkomst tussen de partners, die tezelfdertijd de statuten omvat, de basis vormt;
 • dient vooral voor de realisatie van projecten die beperkt zijn van omvang;
 • dient het woord ‘interlokaal’ te bevatten. Dit moet opgenomen zijn in de naam van de vereniging.

Bestuur:

 • Berlaar heeft een beheerscomité dat samengesteld is uit minstens één afgevaardigde van elke deelnemer:
  • afgevaardigden voor de deelnemende gemeenten worden aangewezen onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen.
 • Taak beheerscomité:
  • formuleert waar nodig adviezen ten behoeve van de beherende gemeente;
  • stelt de rekeningen van de interlokale vereniging vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de raden van de deelnemende gemeenten, waarvan de gewone meerderheid de goedkeuring verleent.

Berlaar neemt deel aan onderstaande interlokale verenigingen:

Interlokale vereniging GAS Rivierenland

Onze gemeente werkt reeds lange tijd samen met de interlokale vereniging GASAM voor de afhandeling van de GAS-boetes.

Scholengemeen-schap Scholen aan de Nete IV

Scholen aan de Nete zijn de gemeentelijke basisscholen van Berlaar, Hulshout, Heist-op-den-Berg, en Westerlo.