Gemeentelijke opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen

Op 16 december 2014 werd door de gemeenteraad een belastingreglement goedgekeurd met betrekking tot de gemeentelijke opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen:

Gemeentelijke opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen voor de aanslagjaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 (gepubliceerd op 6 januari 2015, gemeenteraadsbeslissing van 16/12/2015)