Gedeeld verblijf minderjarigen

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, moet het adres van de niet-ontvoogde minderjarigen ingeschreven worden in het bevolkingsregister. In een aantal gevallen verblijven de kinderen grotendeel bij één van de ouders. De minderjarige wordt dan ingeschreven op het adres waarop deze ouder zijn/haar hoofdverblijfplaats heeft. Een minderjarige kan maar op 1 adres offcieel ingeschreven worden.

Er is ook de mogelijkheid om in het dossier van de minderjarige te vermelden dat deze minderjarige af en toe of voor de helft van de tijd verblijft bij 'de huisvesting verlenende ouder', namelijk de ouder bij wie de minderjarige niet is ingeschreven op zijn/haar hoofdverblijfplaats. 

Procedure

Het gedeeld verblijf kan enkel geregistreerd worden bij één van de ouders en is niet van toepassing voor grootouders, opvanggezinnen, e.d. De registratie van het gedeeld verblijf gebeurt in het rijksregister maar wordt niet vermeld op de identiteitsdocumenten of attesten uit het bevolkingsregister. Er kunnen geen socio-economische of fiscale rechten toegekend worden op basis van gedeeld verblijf. De bedoeling van deze vermelding is om de gemeente te informeren over het feit dat een kind gedurende een bepaalde tijd effectief op het adres verblijft, zonder er officeel ingeschreven te zijn.

Hoe aanvragen?

De huisvesting verlenende ouder, de ouder waarbij het kind niet is ingeschreven, komt langs bij de dienst burgerzaken van zijn woonplaats. De gedeelde huisvesting wordt opgenomen in zijn dossier en in het dossier van het minderjarige kind. Het kind wordt niet ingeschreven op het adres van de huisvesting verlenende ouder.  

De aanvraag kan enkel NA AFSPRAAK !
Je kan een afspraak maken op volgende manieren:

Wat meebrengen?

  • De gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk akkoord tussen de ouders wat de huisvesting van het minderjarige kind betreft.
  • Je identiteitskaart.