G-sport

G-sport is er voor sportievelingen waarbij het bewegen en beleven net even anders is. Kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap krijgen bij G-sportclubs de kans om op hun eigen niveau te sporten in een reguliere sportclub. Meestal sporten G-sporters in een apart team binnen de club, maar soms sporten ze gewoon samen met leden zonder handicap.

G-sportclubs in de regio/provincie
In de G-sportwijzer vind je een overzicht van alle G-sportclubs in de provincie Antwerpen. De G-sportwijzer kan je online raadplegen of je kan de brochure opvragen bij onze regionale G-sportconsulent.

Ondersteuning G-sportclubs

Sportclubs die willen starten met een G-werking zitten meestal met heel wat vragen. Onze regionale G-sportconsulent probeert clubs zoveel mogelijk antwoorden te geven zodat ze enthousiast, maar met realistische verwachtingen, aan hun G-sportavontuur kunnen beginnen.

  • Promotie voor G-sportclubs kan via het netwerk van de regionale G-sportcoördinator verlopen.
  • G-sportclubs worden opgenomen in de G-sportwijzer, een overzicht van alle G-sportclubs in de provincie Antwerpen.
  • Clubs met een nieuwe of bestaande G-werking kunnen samen met de regionale G-sportconsulent G-sportsubsidies aanvragen bij de provincie.

G-sportkampen
Sportregio Dijle-Nete ILV doet ook grote inspanningen om haar eigen sportaanbod toegankelijk te maken. Tijdens de schoolvakanties organiseren verschillende gemeenten uit de regio integratiesportkampen. Met wat extra begeleiding kunnen kinderen met en zonder handicap er samen sporten en ontdekken dat G-sport ook maar gewoon sporten is.

Meer G-sportinfo

Ga zeker eens kijken naar de website van Sport Vlaanderen betreffende G-sport waar je heel wat info kan vinden: G-sportactiviteiten, G-sportvormingen, G-sportnieuws, een uitleendienst voor G-sportmaterialen (waaronder handbikes en sportrolstoelen), G-sportclubs …

Zie ook