Dienstverlenende verenigingen

Dienstverlenende verenigingen zijn samenwerkingsvormen met rechtspersoonlijkheid, zonder beheersoverdracht en met door alle partners goedgekeurde statuten. De dienstverlenende vereniging wil voornamelijk activiteiten ontwikkelen voor de aangesloten gemeenten, op domeinen waarvoor deze geen overdracht van hun beheersbevoegdheid kunnen of willen toestaan.

 • Duurtijd:
  • Voor een periode van maximum 18 jaar (eventueel wat langer om over verkiezingsjaar te trekken (+ opeenvolgende verlengingen)
  • Geen voortijdige uittreding mogelijk (tenzij voor OV in kader van Energiedecreet bij gebiedsuitwisseling)
  • Ontbinding mogelijk
 • Bestuur:
  • Algemene vergadering (jaarvergadering en buitengewone algemene vergadering) = gemeenteraadsleden
  • Raad van bestuur (maximum 15 bestuurders)
   • De bestuurders brengen minstens tweemaal per jaar, tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en verstrekken toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.
  • Andere bestuursorganen (algemene comités, adviescomités, regionale bestuurscomités, e.d.) facultatief.

Voorbeelden:

Cipal dv

Cipal is de afkorting van Centrum voor Informatica voor Provincie Antwerpen.

IGEMO

IGEMO, Intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving, is een streekintercommunale m

TMVS

TMVS is de afkorting van "Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services".