De Lijn NV

De Lijn verzekert het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer in Vlaanderen.

De gemeente Berlaar is eigenaar van 30 aandelen en wordt vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering van De Lijn door één speciaal daartoe aangesteld gevolmachtigde.

www.delijn.be

 

Vertegenwoordiging:

  • Algemene vergadering
    • vertegenwoordiger: schepen Jan Hendrickx

Statuten