Cultuursubsidies

Het gemeentebestuur ondersteunt de Berlaarse cultuurverenigingen onder meer door subsidies.

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moet de culturele vereniging of organisatie in de eerste plaats erkend zijn. De erkenningsaanvraag breng je binnen bij de dienst Vrije Tijd.

Ook als je een buurtfeest of een straatfeest wil organiseren, kan je een aanvraag indienen voor een subsidie.

Er gelden een aantal subsidiereglementen:

- Gemeentelijk subsidiereglement voor projecten (gepubliceerd op 15/05/2015)

- subsidiereglement_voor_socio-culturele_en_senioren_verenigingen (goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 juni 2018)

- Subsidie voor buurtfeest (gepubliceerd op 08/11/2017)

- reglement investeringssubsidie verenigingslokalen (gepubliceerd op 10/07/2017)

 - Viering jubilea

Nuttige documenten

- Erkenningsaanvraag

- Aanvraag projectsubsidie

- Aanvraag subsidie voor buurtfeesten