Cultuurraad

De cultuurraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van Berlaarse culturele verenigingen en andere gecoöpteerde geïnteresseerden. Deze raad stimuleert, inspireert en ondersteunt alle culturele initiatieven van Berlaarse individuelen en verenigingen binnen het kader van wetten, decreten en reglementeringen. Meer details over doel en werking vind je in de gemeentelijke cultuurmap. Deze is gratis te verkrijgen op de cultuurdienst, Markt 4, 2590 Berlaar, 03/410 19 07, cultuur@berlaar.be .

De erkenning van de cultuurraad en het reglement werden goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 21 mei 2013.

 

   

 

 

2018

Januari
Maart

 

2017

November

2016

Maart

 

2015

Februari
April
September
November

2014

2013

Maart
April
December 

 2012

Februari
Juni
November

 2011

Februari
Mei
November

2010

Maart
Mei
December

2009

Februari
Mei
November