Autodelen in Berlaar

Bij autodelen maken meerdere personen om beurt gebruik van één (of meer) wagen(s). Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: de wagen wordt gebruikt wanneer hij nodig is. Wanneer de wagen niet nodig is, kan deze door een andere persoon gebruikt worden.

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen autodeelaanbieders en particulier autodelen.

Autodeelaanbieders stellen een wagenpark ter beschikking van hun leden. Het wagenpark verschilt per aanbieder en kan uit verschillende modellen bestaan. De gebruiker betaalt aan de organisatie voor het gebruik van een wagen, per kilometer en/of per tijd. De wagens staan verspreid in de omgeving van de gebruikers.

Bij particulier autodelen maken meerdere gezinnen gebruik van één of meerdere auto's. Het is een kostendelend principe waarbij je als gebruiker enkel betaalt voor het effectieve gebruik van een wagen en als eigenaar verdien je een stuk van de kosten van je wagen terug.

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden tot het ondersteunen van het delen van wagens. Wagens delen biedt kansen tot meer groen en gedeelde open ruimte én vermindert de druk op onze wegen. Dat zijn waardevolle kwaliteiten voor alle inwoners. Geef jouw mening via onderstaande enquête en zorg er mee voor dat autodelen een succes wordt in Berlaar.

Je kan de bevraging online invullen via onderstaande link. Heb je een papieren versie van de enquête, bijvoorbeeld uit De Kiosk? Dan mag je die afgeven aan het onthaal van het gemeentehuis of via mail bezorgen aan mobiliteit@berlaar.be. Indienen kan tot en met zondag 7 april 2019.

Vul de bevraging hier in