Algemeen directeur OCMW

De algemeen directeur van het OCMW is hoofd van het personeel en leidt de administratie. Zij zorgt voor de coördinatie van alle diensten en voor de uitvoering van de beslissingen van het bestuur.

De algemeen directeur van het OCMW woont alle vergaderingen bij en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het OCMW. Onder het gezag van de voorzitter onderzoekt zij de zaken die aan de verschillende bestuursorganen van het OCMW worden voorgelegd en maakt de notulen van de raadszittingen op.

De algemeen directeur van het OCMW is verantwoordelijk voor de afstemming van de dienstverlening van de verschillende diensten op visie en doelstellingen van het OCMW. Samen met de voorzitter ondertekent zij alle briefwisseling van het OCMW.

Contact:
Anja Neels
Tel: 03 410 19 00 

Email: anja.neels@berlaar.be