Nieuws - meest recent

Op Open Monumentendag staat onroerend erfgoed centraal. We gaan voor een divers programma. Van kastelen, fabrieken, privéwoningen en ander bouwkundig erfgoed tot historische landschappen, varend erfgoed en archeologische sites die op die dag de deuren gratis openstellen voor iedereen.

 

Van maandag 21 januari tot en met vrijdag 1 februari 2019 vinden er werken plaats op het kruispunt van de Legrellestraat met de Markt. De restanten van de woningbrand van 15 augustus worden er verder afgebroken en opgeruimd.

Volgende verkeersmaatregelen zijn tijdens de werken van toepassing:

 

Op zaterdag 16 februari organiseert GBS De Stap haar jaarlijkse smuldag. Hier kan je komen genieten van een spaghetti, vegetarische spaghetti, vol au vent of goulash met frietjes.

Opgelet! De smuldag gaat dit jaar door in de parochiezaal.

In de Berlaarse bibliotheek werd onlangs een zelfuitleenbalie geïnstalleerd. Bezoekers kunnen zo zelf de boeken, dvd's, tijdschriften of strips die ze ontlenen inscannen. Op zaterdag 12 januari werd het nieuwe zelfuitleensysteem officieel voorgesteld.

Op 8 januari 2019 werden er op verschillende plekken in onze gemeente camera's geïnstalleerd. Het gaat om een tijdelijke installatie voor een verkeerstelling waarbij we de verschillende verkeersstromen rond het dorpscentrum in kaart willen brengen.

Belangrijk om weten is dat de verzamelde data anoniem verwerkt wordt. Het doel van de telling is om te achterhalen hoeveel wagens via welke weg het centrum van onze gemeente in- en uitrijden. Om de privacy te respecteren, worden er daarom, in tegenstelling tot bij de verwerking via ANPR-camera's, geen volledige nummerplaten bewaard.

Het gemeentebestuur van Berlaar ontving op zaterdag 5 januari 2019 alle Berlaarse koppels die de voorbije zes maanden hun vijftigste, zestigste of vijfenzestigste huwelijksverjaardag vierden.

Naar goede halfjaarlijkse gewoonte zette het gemeentebestuur deze jubilarissen in de bloemetjes. Alle echtparen die in de periode van juli tot en met december 2018 een gouden, diamanten of briljanten huwelijk vierden, werden in de raadzaal van het gemeentehuis verwacht voor een receptie.

Water belangt ons allemaal aan. Daarom geeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) iedereen de kans om mee vorm te geven aan het waterbeleid van de toekomst.

Van 19 december tot en met 18 juni 2019 kan je jouw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, evenals over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Je kan alle informatie hierover nalezen op www.volvanwater.be.

Vanaf januari opent de Berlaarse bibliotheek de deuren voor studerende studenten. Ben je het beu om alleen te studeren?  Thuis geen rustige plek om te leren? Dan kan je, op vaste uren,  in de bibliotheek terecht. De plaatsen zijn wel beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap!

Reserveer je plaatsje!

Op vrijdag 21 december stond de derde editie van de kerstshopping met kerstmarkt op het programma. Kinderen die dat wensten, konden meedoen aan een teken- en kleurwedstrijd en deelnemen aan een fotosessie met de Kerstman.

Bekijk de foto's hier!

Kauwgom, sigarettenpeuken, papiertjes, etensresten of blikjes: de mens laat overal een spoor na. Straten en bermen worden vervuild, onze leefomgeving wordt onaangenaam. Zwerfvuil vormt dan ook een terechte bron van ergernis, waaraan gemeentelijke werklieden en vrijwilligers heel wat tijd besteden.