Nieuws - meest bediscussieerd

De dienst Vrije Tijd van Berlaar is op zoek naar lesgevers en lesgeefsters voor sport-na-school (SNACK).  Dat lesuurtje vindt plaats in de Berlaarse basisscholen (zowel in het centrum als in Heikant), aansluitend op de lesuren (start rond 15.45 uur).

De dag van de activiteit spreken we samen af.  Het thema is meestal omnisport, maar kan wijzigen indien je graag iets anders wil geven. Per trimester is er een lessenreeks van zes tot acht lessen, naargelang de lengte van het trimester en jouw beschikbaarheid.

De vergoeding bedraagt 20 euro per les (vrijwilligersvergoeding).

De website van gemeente Berlaar werd onlangs uitgebreid met een e-loket. Via dit digitaal loket willen we het je makkelijker maken om een aantal zaken van bij je thuis te melden of aan te vragen.

In een eerste fase kan je in ons e-loket alvast terecht om:

- Iets te melden

- Een klacht in te dienen

- Je PIN- en PUK-code (opnieuw) aan te vragen

 

Meldingen

Van Canada over Australië tot in Nieuw-Zeeland: over de hele wereld zet het bekende en prestigieuze gezelschap van Circus Ronaldo zijn tenten op om bezoekers te boeien met spectaculaire trucs. Op 12, 13 en 14 april houdt de circuskolonne halt op een wel heel bijzondere locatie, want Circus Ronaldo komt met de voorstelling ‘Swing’ naar… onze gemeente!

Door enkele voorstellingen te organiseren in ons dorp, krijgt de Berlaarse bevolking een unieke kans om dit culturele evenement met internationale uitstraling vlak bij huis mee te maken.

1503

Op donderdag 15 maart neemt Buitenschoolse Kinderopvang Roefels deel aan de Burendag Kinderopvang.

Kinderopvang is meer dan opvang alleen. Op 15 maart gunnen de begeleiders van BKO Roefels de ouders graag een blik op de naschoolse opvang. Via het thema Lente tonen ze hoe ze dagelijks aan de slag gaan met kinderen rond een thema. Alle ouders zijn van harte welkom om die dag te komen ‘gluren’ van 16.30 tot 17.30 uur in de opvanglocatie van Berlaar-Centrum (Pastorijstraat 60).

Op woensdag 7 juni werd in het gemeentehuis het charter voor het tweede buurtinformatienetwerk in Berlaar, 'Berlaar Station', ondertekend. Het charter werd ondertekend door burgemeester Walter Horemans, hoofdcommissaris Jan Van Asch, de BIN-coördinator Harry Logman en de gemandateerde politiebeambte.

Horen, zien en melden

Heel wat huishoudens nemen een hond in huis. De trouwe viervoeters groeien al snel uit tot een volwaardig extra gezinslid en krijgen de nodige zorg en aandacht. Helaas kan een hond ook voor heel wat wrevel in de buurt zorgen, als zijn baasje zijn plicht niet nakomt.

Hondenpoep is voor vele mensen een bron van ergernis. Niemand wil een hoopje op z’n stoep zien liggen of aan z’n schoen voelen kleven. Hoewel deze overlast makkelijk vermeden kan worden, stellen we vast dat sommige buurten de laatste tijd fel geplaagd worden door hondenpoep.

De Verenigde Naties hebben 21 september uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vrede. Op die dag vragen ze aandacht om de idealen van de vrede te promoten. Door op 21 september de Vredesvlag uit te hangen, ondersteunt ook Berlaar deze actie.

De Internationale Dag van de Vrede werd voor het eerst vastgesteld in 1981. Sinds 2001 vindt de dag jaarlijks plaats op 21 september.

Elke dag opnieuw staan de begeleiders van BKO Roefels klaar om zich mee over onze kinderen te ontfermen. In zowel BKO Berlaar-Centrum als BKO Berlaar-Heikant vangen zij met veel enthousiasme tientallen kinderen op.

Het gemeentebestuur gaat het speelterrein van Speelplein Kriebels volledig herinrichten. Omdat het terrein buiten de zomermaanden dienst zal doen als openbaar speelterrein, laten we onze inwoners graag meedenken over deze nieuwe invulling.

Je bent welkom op woensdag 11 april van 14 tot 18 uur op Speelplein Kriebels (Ballaarweg 1a, 2590 Berlaar).