Schoolreglement

Op school gelden er enkele regels. In het schoolreglement kan je alle regels, voor leerlingen en ouders, nalezen.

Schoolreglement_2018_2019.pdf