Ouderraad Heikant

SAMENSTELLING

Wim Van Dessel (directeur)

Carianne Hokse (voorzitter schoolraad) - mama van Cas (4e leerjaar)

Cindy Chovau (secretaris ouderraad) - mama van Sophia (2e kleuterklas)

Hendrik Broeckx - papa van Emiel (1e kleuterklas) en Marie (2e leerjaar)

Nick Panneels (ondervoorzitter ouderraad) - papa van Jim (1e kleuterklas) 

 

DOEL

De ouderraad van de gemeenteschool Berlaar-Heikant wil in de eerste plaats een spreekbuis zijn voor de ouders.  We bespreken graag onderwerpen - die “leven” onder de ouders - met de directie van onze school.

Daarnaast denken we mee werkbare acties uit en initiatieven die rechtstreeks bijdragen aan de groei van onze kinderen en de school.

De kerntaken van de ouderraad zijn:

  • Informeren van en communiceren met de ouders over het lokale schoolgebeuren en de eigen werking.
  • Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid garanderen.

Belangrijk om weten is dat de ouderraad onderwerpen en acties kan adviseren aan de schoolraad zodat zij hierover rechtstreeks in overleg kunnen gaan met onze Schepen van Onderwijs.   

 

HEB JE ZELF SUGGESTIES OF OPMERKINGEN?

Aangezien de ouderraad alle ouders met kinderen op onze school vertegenwoordigt, zijn alle suggesties en opmerkingen welkom! Stuur gerust een mailtje naar OuderraadHeikant@gmail.com of bespreek je suggestie of opmerking met één van de leden van de ouderraad. De ouderraad vergadert 4 à 5 keer per jaar en ontvangen suggesties of opmerkingen worden voorgelegd op de eerstvolgende vergadering.

 

VERGADERDATA HUIDIGE SCHOOLJAAR

Vergaderingen van de ouderraad worden i.v.m. de geldende corona maatregelen digitaal gehouden en zijn nog niet voor het hele jaar vastgelegd.

 

VERSLAGEN OUDERRAAD

Met het oog op transparantie en informatiedoorstroming, zijn verslagen van de ouderraad hier terug te vinden. De ouderraad wil via deze weg alle ouders op de hoogte houden.