Kalender.

november

 

december

VR 1

 Allerheiligen

 

ZO 1

        

ZA 2

 Herfstvakantie

 

MA 2

 

ZO 3

 Herfstvakantie

 

DI 3

 

MA 4

 Instapdag 2,5-jarigen

 

WO 4

 

DI 5

 

 

DO 5

 

WO 6

 Vergadering Feestcomité

 

VR 6

 Sint

 Zwemmen 5-6

DO 7

 CLB 6e lj

 

ZA 7

  

VR 8

 Zwemmen 3-4

 

ZO 8

  

ZA 9

 

 

MA 9

  

ZO 10

 

 

DI 10

  

MA 11

 Wapenstilstand

 

WO 11

  

DI 12

 

 

DO 12

  

WO 13

 CC Zwaneberg instapklas

 

VR 13

  Zwemmen 1-2

DO 14

 

 

ZA 14

  

VR 15

 Zwemmen 5-6

 

ZO 15

  

ZA 16

 

 

MA 16

  

ZO 17

 

 

DI 17

 

MA 18

 Start voorleesweek

 

WO 18

  Openklasdag instapklas

  Oudercontact en rapport

DI 19

 

 

DO 19

  

WO 20

 

 

VR 20

  Zwemmen 3-4

DO 21

 

 

ZA 21

  Kerstvakantie

VR 22

 Zwemmen 1-2

 

ZO 22

  Kerstvakantie  

ZA 23

 

 

MA 23

  Kerstvakantie 

ZO 24

 

 

DI 24

  Kerstvakantie 

MA 25

 Spelnamiddag met grootouders

 

WO 25

  Kerstmis

DI 26

 

 

DO 26

  Kerstvakantie 

WO 27

 

 

VR 27

  Kerstvakantie 

DO 28

 

 

ZA 28

  Kerstvakantie 

VR 29

 Zwemmen 3-4

 

ZO 29

  Kerstvakantie 

ZA 30

 

 

MA 30

  Kerstvakantie 

 

 

 

 DI 31

  Kerstvakantie 

 

 

 

januari

 

februari

WO 1

 Nieuwjaar

 

ZA 1

 

DO 2

 Kerstvakantie

 

ZO 2

 

VR 3

 Kerstvakantie

 

MA 3

 Instapdag 2,5-jarigen

ZA 4

 Kerstvakantie

 

DI 4

  

ZO 5

 Kerstvakantie

 

WO 5

 

MA 6

 Instapdag 2,5-jarigen

 

DO 6

 

DI 7

 

 

VR 7

 Zwemmen 1-2

WO 8

 Vertrek sneeuwklassen 3e graad

 

ZA 8

 

DO 9

 Sneeuwklassen

 

ZO 9

 

VR 10

 Sneeuwklassen

 Zwemmen 1-2

 

MA 10

  Start Fluoweek

ZA 11

 Sneeuwklassen

 

DI 11

 

ZO 12

 Sneeuwklassen

 

WO 12

 

MA 13

 Sneeuwklassen

 

DO 13

 

DI 14

 Sneeuwklassen

 

VR 14

  Zwemmen 3-4

WO 15

 Sneeuwklassen

 

ZA 15

 

DO 16

 Sneeuwklassen - terug naar huis

 

ZO 16

 

VR 17

 Zwemmen 5-6

 

MA 17

 

ZA 18

 

 

DI 18

 Levende muziek: Pesten

ZO 19

 

 

WO 19

  

MA 20

 

 

DO 20

  

DI 21

 

 

VR 21

 Zwemmen 5-6

 Carnaval                      Rapport

WO 22

  

 

ZA 22

 Krokusvakantie

DO 23

 

 

ZO 23

 Krokusvakantie

VR 24

 Zwemmen 3-4

 

MA 24

 Krokusvakantie

ZA 25

 

 

DI 25

 Krokusvakantie

ZO 26

 

 

WO 26

 Krokusvakantie

MA 27

  

 

DO 27

 Krokusvakantie

DI 28

 

 

VR 28

 Krokusvakantie

WO 29

 

 

ZA 29 

 Krokusvakantie

DO 30

 

 

 

 

VR 31 

 Zwemmen 5-6