Ouderraad Heikant

Ouderraad

SAMENSTELLING

Wim Van Dessel (directeur)

 

Van links naar rechts:

Hendrik Broeckx – papa van Marie (2e kleuterklas);

Vanesa Thys – mama van Rachel (3e leerjaar) en Ward (2e kleuterklas);

Koen Dierckx (ondervoorzitter ouderraad & voorzitter schoolraad) – papa van Lennert (4e leerjaar);

Carianne Hokse (vertegenwoordiger in de schoolraad) – mama van Cas (1ste leerjaar);

Bram Vansevenant (voorzitter) – papa van Martha (2e leerjaar) en Clara (2e kleuterklas); en

Tom Van Caneghem (secretaris) – papa van Jinte (5e leerjaar) en Noor (3e leerjaar)

 

DOEL

De ouderraad van de gemeenteschool Berlaar-Heikant wil in de eerste plaats een spreekbuis zijn voor de ouders.  We bespreken graag onderwerpen - die “leven” onder de ouders - met de directie van onze school.

Daarnaast denken we mee werkbare acties uit en initiatieven die rechtstreeks bijdragen aan de groei van onze kinderen en de school.

De kerntaken van de ouderraad zijn:

  • Informeren van en communiceren met de ouders over het lokale schoolgebeuren en de eigen werking.
  • Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid garanderen.

Belangrijk om weten is dat de ouderraad onderwerpen en acties kan adviseren aan de schoolraad zodat zij hierover in rechtstreeks in overleg kunnen gaan met onze Schepen van Onderwijs.   

 

HEB JE ZELF SUGGESTIES OF OPMERKINGEN?

Aangezien de ouderraad alle ouders met kinderen op onze school vertegenwoordigt, zijn alle suggesties en opmerkingen welkom! Stuur gerust een mailtje naar OuderraadHeikant@gmail.com of bespreek je suggestie of opmerking met één van de leden van de ouderraad. De ouderraad vergadert 4 à 5 keer per jaar en ontvangen suggesties of opmerkingen worden voorgelegd op de eerstvolgende vergadering.

 

VERGADERDATA HUIDIGE SCHOOLJAAR

Woensdag 26 september 2018

Maandag 19 november 2018

Maandag 21 januari 2019

Maandag 18 maart 2019

Maandag 17 juni 2019

 

VERSLAGEN OUDERRAAD

Met het oog op transparantie en informatiedoorstroming, zijn verslagen van de ouderraad hier terug te vinden. De ouderraad wil via deze weg alle ouders op de hoogte houden.