Werken op afspraak en wijzigingen openingsuren Sociaal Huis

SAMENGEVAT – Vanaf 1 januari 2018 …

- … neemt het Sociaal Huis/OCMW (Zomerstraat 22) de openingsuren van het gemeentehuis over, met uitzondering van de maandagavondzitting.

- … kan je de sociale diensten (Sociaal Huis/OCMW), net als de gemeentelijke diensten, bereiken via het algemeen nummer 03 410 19 00 of info@berlaar.be.

- … ben je bij een bezoek aan het gemeentehuis verplicht om jezelf eerst aan te melden bij het onthaal.

- … werken Vrije Tijd, Sociale Dienst, Omgeving, Openbare Werken, Lokale Economie, Evenementen en Uitleendienst uitsluitend op afspraak.

- … maak je, minstens drie dagen vooraf, bij die diensten een afspraak via 03 410 19 00 of via info@berlaar.be.

- … werkt de dienst Burgerzaken gedeeltelijk op afspraak. Als het onduidelijk is of je wel of niet een afspraak moet maken, neem je best voor je bezoek even contact op.

Vanaf 1 januari 2018 voeren gemeentebestuur en OCMW enkele wijzigingen door met betrekking tot de dienstverlening. De aanpassingen komen er om jou als burger nog vlotter en efficiënter te kunnen verder helpen. Hou rekening met deze veranderingen, zo voorkom je dat je in januari voor een gesloten deur komt te staan of niet meteen kan worden verder geholpen.

Wijzigingen openingsuren Sociaal Huis/OCMW

Met het oog op een toekomstige fusie tussen gemeente en OCMW maken beide besturen verder werk van een geïntegreerde dienstverlening. Vanaf 1 januari 2018 gebruiken de gemeentelijke diensten (Gemeentehuis – Markt 1) en de sociale diensten (Sociaal Huis – Zomerstraat 22) daarom dezelfde openingsuren. Daarop geldt één uitzondering, want het Sociaal Huis heeft geen avondopening op maandagavond. Je kan op beide locaties terecht op volgende momenten, maar richt je bij voorkeur eerst naar het onthaal in het gemeentehuis:

Maandag: 9 – 12.15 uur en 17.30 - 20 uur (avondopening)*

Dinsdag: 9 – 12.15 uur

Woensdag: 9 – 12.15 uur en 13.30 - 16.30 uur (namiddagopening)

Donderdag: 9 – 12.15 uur

Vrijdag: 9 – 12.15 uur

OPGELET: tijdens enkele schoolvakanties (paas-, zomer- en kerstvakantie) vallen de namiddag- en avondopeningen weg, behalve op de eerste maandag van juli en de eerste maandag van augustus.

*Het Sociaal Huis/OCMW (Zomerstraat 22) heeft geen avondopening op maandagavond.

Telefonische bereikbaarheid

Om contact op te nemen met de gemeentelijke en sociale diensten, bel je naar het algemeen nummer 03 410 19 00. De onthaalmedewerker zal je verder helpen of je naar de juiste medewerker doorverbinden.

Onze diensten zijn telefonisch bereikbaar op volgende momenten:

Maandag: 8.30 – 12.15 uur, 13.30 – 16.30 uur en 17.30 – 20 uur*

Dinsdag: 8.30 – 12.15 uur en 13.30 – 16.30 uur

Woensdag: 8.30 – 12.15 uur en 13.30 – 16.30 uur

Donderdag: 8.30 – 12.15 uur en 13.30 – 16.30 uur

Vrijdag: 8.30 – 12.15 uur

*OPGELET: tijdens enkele schoolvakanties (paas-, zomer- en kerstvakantie) is er geen telefonische permanentie op maandagavond, behalve op de eerste maandag van juli en augustus.

Werken op afspraak

Om lange wachtrijen aan onze loketten te vermijden en je als burger efficiënt en snel te kunnen verder helpen, werken de meeste van onze diensten vanaf 1 januari 2018 op afspraak.

Welke diensten werken op afspraak?

Voor een beroep op volgende diensten zal je altijd een afspraak moeten maken:

- Vrije Tijd (Sport & Gezondheid, Jeugd, Senioren, Cultuur, Toerisme)

- Sociale dienst (OCMW)

- Omgeving (Stedenbouw, Mobiliteit & Milieu)

- Openbare Werken

- Lokale Economie

- Evenementen en uitleendienst

Omdat deze diensten voortaan uitsluitend op afspraak werken, is er vanaf 1 januari nog maar één uniek loket: namelijk het onthaal in het gemeentehuis (Markt 1). De loketten en deuren van Markt 2, Markt 3 en Markt 4 worden vanaf dan gesloten.

Burgerzaken

De dienst Burgerzaken werkt slechts gedeeltelijk op afspraak. Heb je één van onderstaande zaken nodig? Meld je dan tijdens de openingsuren aan bij het onthaal, hiervoor heb je geen afspraak nodig. Zij helpen je verder of verwijzen je door naar de juiste medewerker. 

Voor deze zaken heb je géén afspraak nodig:

Onthaal:

- Algemene informatie

- Inschrijvingen voor gemeentelijke activiteiten

- Afgeven van documenten of indienen van aanvragen

- Dienst Warme Maaltijden & klusjesdienst

- Berlaarbon, vuilniszakken, rookmelders, afvalkalender, brochures, …

- Reistoelating minderjarigen

- Reispaspoorten (afhalen)

- Rijbewijzen (afhalen)

Burgerzaken:

- Reispaspoorten (aanvragen)

- Rijbewijzen (aanvragen)

- Identiteitskaart, kids-ID, vreemdelingenkaart

- Uittreksel strafregister en attesten bevolkingsregister

- Bewijs van nationaliteit, akte Burgerlijke Stand

- Verloren voorwerpen

- Verkiezingen: aangetekende zending, afwezigheidsattest en duplicaat stembrief

- Wettigen handtekening en eensluidende verklaring kopie

- Adreswijziging

- Vreemdelingen ten laste neming

- Orgaandonatie

- Laatste wilsbeschikking

- Euthanasie

- Aanvraag huwelijksdatum

Voor alle andere producten moet je ook bij Burgerzaken een afspraak maken.

Onduidelijk of je nu wel of niet een afspraak moet maken? Neem contact op via 03 410 19 00 of info@berlaar.be. Onze medewerkers vertellen je graag hoe je te werk moet gaan.

Hoe maak je een afspraak?

Om een afspraak te maken, neem je contact op met de onthaalmedewerkers. Dat kan via het loket in Markt 1, telefonisch via 03 410 19 00 of via mail (info@berlaar.be). Zij bekijken samen met jou wanneer je kan langskomen (afspraken zijn ook mogelijk buiten de openingsuren). Vermeld bij je aanvraag duidelijk je naam, je telefoonnummer en waarover je afspraak gaat.

Let op: je moet je afspraak minstens drie werkdagen vooraf aanvragen. Zo kunnen we de planning van onze medewerkers optimaal organiseren en geef je hen de tijd om je dossier voor te bereiden. Wie op maandag een afspraak aanvraagt, zal dus ten vroegste op donderdag kunnen langskomen.

 

Markt 1
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
Alles weergeven