Openbare werken & verkeersmaatregelen

In Berlaar staan momenteel volgende werken of verkeersmaatregelen op de planning: 

--------------------------------------------------------------------------------------------  

Trage weg Venushoek

Van woensdag 15 mei 2024 tot en met woensdag 5 juni 2024 is de trage weg aan de Venushoek 71 afgesloten voor wandelaars.

 

Markt

Op dinsdag 28 mei stelden we een verzakking op de Markt plaats, op het gedeelte tussen Dorpsstraat en Smidstraat. De betrokken nutsmaatschappij komt dit op woensdag 29/5 herstellen. Tot die tijd geldt er een korte omleiding via de parking aan de Wortelpoel.

 

Heimolenstraat

Vanaf donderdag 30 mei plaatsen de lokale besturen van Berlaar en Heist-op-den-Berg een proefopstelling in de Heimolenstraat. Daarbij wordt er een knip voorzien tussen de Heimolenstraat en de Aarschotsebaan. Er is daardoor geen doorgaand verkeer meer mogelijk tussen Melkouwensteenweg en Aarschotsebaan.


Verkeersmaatregelen verkiezingsdag 9 juni

Op zondag 9 juni trekken ook de inwoners van Berlaar naar de stembus. Omdat die dag de overgrote meerderheid van onze inwoners zich naar eenzelfde locatie verplaatsen, nemen we enkele verkeersmaatregelen om dit in goede banen te kunnen leiden:

- In de Heistsebaan wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd vanaf het kruispunt met de Melkouwensteenweg tot aan het kruispunt met de Heidestraat, in de richting van de Heidestraat.

- In de Pastorijstraat (vanaf het kruispunt met De Beerslaan tot aan de zone 30) en in de Legrellestraat vanaf nr. 85 tot aan de zone 30 wordt er een snelheidsbeperking van 30 km/uur ingevoerd.

 

Fiberklaar

Vanaf maandag 16 januari 2023 start er een aannemer in opdracht van Fiberklaar met de aanleg van hun glasvezelnetwerk. De werken zouden in het derde kwartaal van 2024 klaar zijn. 

lees meer

 

Onderhoudswerken 2023 (uitvoering 2023 en 2024)

Nethendal

In december 2023 worden de onderhoudswerken in Nethendal verder afgewerkt. De werken hebben betrekking op de voetpaden en boordstenen. In een latere fase volgt er nog asfalt.

Heistsebaan, Dorpsstraat en Daalstraat

In januari en februari 2024 worden de Heistsebaan, de Dorpsstraat en de Daalstraat onder handen genomen.

Alpenroosstraat en Bosstraat

De Bosstraat en de Alpenroosstraat volgen in maart 2024.

Asfalt en betonwerken

Waar de onderhoudswerken in eerste instantie betrekking hebben op de voetpaden, fietspaden en trottoirs, volgen vanaf de lente van 2024 ook de asfalt- en betonwerken.

Doelstraat

Begin mei vinden er ook werken plaats in de Doelstraat.

Onderhoudswerken 2024: fietspad Itegembaan

Van februari tot en met juli zal het fietspad van Itegembaan tussen Markt en Sollevelden vernieuwd worden. Allereerst zullen de nutsmaatschappijen op 26 februari beginnen met het vernieuwen van de ondergrondse leidingen. Deze fase is essentieel om ervoor te zorgen dat alle nutsvoorzieningen optimaal functioneren. Zodoende wordt er maximaal vermeden dat het nieuwe fietspad terug moet opgebroken worden.

In een eerste fase zullen de hoofdleidingen vernieuwd worden. Dit zal enkele weken in beslag nemen en voor ernstige hinder zorgen. Na deze werken, zullen er verschillende overkoppelingen worden uitgevoerd dewelke plaatselijk voor beperkte hinder zorgen.

Na afronding van de nutsvoorzieningswerken zal het lokaal bestuur haar werken kunnen aanvangen. Concreet zal het fietspad langs de Itegembaan worden vernieuwd. We begrijpen het belang van veilig en comfortabel fietsen, daarom wordt er een nieuw fietspad aangelegd in asfalt om het comfort voor fietsers te verbeteren. Tussen Markt en Pastoor Haemelsstraat wordt ook het voetpad vernieuwd. Er wordt enkel gewerkt langs de onpare zijde.

Hier zijn enkele belangrijke data die u in gedachten moet houden (onder voorbehoud van ondermeer weersomstandigheden):

 • FASE 1: werken nutsmaatschappijen - hoofdaanleg [Voltooid]
  • Van 26 februari 2024 tot 10 maart
  • Eénrichtingsverkeer ingevoerd op Itegembaan, tussen de Sollevelden en de Markt (richting Berlaar). Ook de Lijn zal omrijden via de Bevelsesteenweg en de Pastorijstraat en zal er een halte aan de Kerk gecreëerd worden: ‘dorp’.
 • FASE 2: werken nutsmaatschappijen - overkoppelingen
  • Mei - Juni: overkoppelingen van huisaansluitingen en hoofdleidingen
  • Verspreide hinder, afhankelijk van de aard en locatie van de overkoppeling
 • FASE 3: werken lokaal bestuur
  • Startdatum fietspadvernieuwing: Juni 2024
  • Verwachte voltooiing fietspadvernieuwing: September 2024
  • Verkeersmaatregelen nog te bekijken

Gedurende de werken kunnen er tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht zijn om de veiligheid van zowel bewoners als werknemers te waarborgen. Wij vragen uw begrip en medewerking in deze periode. Het is onze intentie om de overlast tot een minimum te beperken.

Zijstraten Melkouwen (Sparrenweg, Varenweg, Dennenweg en Hellestraat)

In maart 2024 startten de wegenis- en rioleringswerken in de straten hierboven vermeld. Op 28 februari 2024 vond een infoavond plaats voor de bewoners. Meer informatie vind je op deze pagina.

Fietspaden Aarschotsebaan (N10)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat de fietspaden langs de Aarschotsebaan (N10) in Berlaar volledig vernieuwen. Dit project is onderdeel van een volledige vernieuwing van de fietspaden langs de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar. Meer informatie over dit project, de laatste stand van zaken, de verkeershinder, ... vind je de op website van AWV. Je kan je daar ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief van het project. 

Voor vragen kan je terecht bij de bereikbaarheidsadviseur op het nummer 0468 03 53 84 of via mail bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.

Lees meer

Projecten in ontwerp:

Merelstraat

Momenteel wordt er een voorontwerp gemaakt voor een wegenis- en rioleringsproject in Merelstraat. Meer informatie vind je op deze pagina

Havikstraat - Herfststraat

Op 17 april 2024 vond een eerste informatieavond plaats voor de bewoners.  Het bestuur, Pidpa en het studiebureau stelden een eerste ontwerp voor. Meer informatie vind je op deze pagina.

Heistsebaan - Heidestraat - Lindenweg

Momenteel wordt er een voorontwerp gemaakt voor een wegenis- en rioleringsproject in deze straten. Meer informatie volgt binnenkort.

Alpenroosstraat - Berglaag - Bolweg - Fertlarelei

Momenteel wordt er een voorontwerp gemaakt voor een wegenis- en rioleringsproject in deze straten.. Meer informatie volgt binnenkort.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

In Berlaar staan momenteel volgende evenementen, waarvoor verkeersmaatregelen getroffen dienen te worden, op de planning:

/

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hinder in kaart

Benieuwd welke werken er, niet alleen in Berlaar, momenteel uitgevoerd worden? Neem dan ook eens een kijkje op de 'Hinder in Kaart'-website van Vlaanderen.