Wegenwerken en omleidingen

Itegembaan

Van 4 tot 27 april wordt het fietspad van de Itegembaan (tussen Hertstraat en de grens met Itegem) vernieuwd. Aan beide zijden van de rijbaan geldt dan een parkeerverbod. Tijdens de werken is de Itegembaan, tussen Hertstraat en de grens met Itegem, afgesloten voor het verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel nog door. Bewoners mogen op werkdagen tussen 17 en 7 uur over de werfzone van en naar hun woning rijden. Tijdens het weekend kan dat de hele dag.

Om de afvalophaling tijdens de werken vlot te laten verlopen, vragen we de buurtbewoners om de vuilbakken en vuilniszakken allemaal aan de pare zijde (kant van de even huisnummers) te plaatsen.


Legrellestraat

Van maandag 12 maart tot midden mei vinden er werken plaats in de Legrellestraat. In het stuk van de Legrellestraat tussen het kruispunt met de Markt en de Gestelbeek (t.h.v. Bloemen Mariën) worden het voet- en fietspad vernieuwd.

Tijdens de werken geldt er aan beide zijden van de rijbaan een parkeer- en stilstaanverbod en wordt er een zone 30 ingevoerd. Op de rijbaan geldt éénrichtingsverkeer in de richting van Gestel. Fietsers en voetgangers kunnen steeds, in beide richtingen, door.

In de Rameyenstraat, tussen De Beerslaan en Gestelsteenweg, wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van de Gestelsteenweg. In De Beerslaan wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van de Rameyenstraat.


Schoolstraat

Vanaf maandag 26 maart vinden er werken plaats in de Schoolstraat (t.h.v. huisnummer 5 - 11). Om deze werken in alle veiligheid te laten verlopen, wordt er in de Schoolstraat, tussen Itegembaan en Brassoi, éénrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van de Meistraat.

De werken duren tot 31 augustus.


Smidstraat

Er vinden werken aan het voet- en fietspad plaats, tussen het kruispunt met de Meistraat en de Markt. Het voet- en fietspad wordt er vernieuwd. Om de werken veilig en efficiënt te laten verlopen, wordt de rijbaan elke werkdag tussen 6 uur 's ochtends en 18 uur 's avonds afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er geldt ook een parkeerverbod langs beide zijden van de weg.

Plaatselijk verkeer blijft toegestaan tussen 18 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. De handelaars blijven bereikbaar. Vanaf woensdag 23 augustus verhuist (een gedeelte van) de wekelijkse markt tijdelijk naar het Walter Luytenplein.

UPDATE (17/04): Tegen 20 april wordt de brede kant (kant Dorpsstraat) afgewerkt. Daarna zal de aannemer ook de fundering van de overzijde verbeteren voor de aanleg van het nieuwe voetpad.


Fietspad Kesselsteenweg - Berlaarsesteenweg

Op woensdag 2 augustus starten de werken aan het fietspad Kesselsteenweg - Berlaarsesteenweg. Er wordt gewerkt vanaf het kruispunt met de Nieuwe Bevelsesteenweg in Kessel tot en met de Legrellestraat in het centrum van Berlaar. Achter de baangracht wordt er dan een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aangelegd. Het project wordt uitgevoerd met subsidies van de provincie Antwerpen en de Vlaamse Overheid. 

Tijdens de werken wordt de rijbaan volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel nog door. Herberg De Boekt, het waterzuiveringsstation en de visvijver blijven tijdens de werken bereikbaar.

De exacte duurtijd van de werken is afhankelijk van o.a. de weersomstandigheden, maar hou rekening met ongeveer een kalenderjaar. Er is een omleiding voorzien via Bevel en Lier.

Stand van zaken (update: 20/03/2018)

Begin maart werd er gestart met de aanleg van de grachten. In de laatste twee weken van maart worden deze verder afgewerkt en wordt de betonnen kantstrook aangelegd.

Zodra de grachten afgewerkt zijn, wordt er op het grondgebied van Nijlen gestart aan het wegdek van de rijbaan en worden de nodige aansluitingen met o.a. Aquafin voorzien. Die werken vinden plaats tot aan de Boektbrug.

Als die werken afgerond zijn, gaat de aannemer halverwege mei van start op het gedeelte tussen Boektbrug en Legrellestraat. Dat betekent dat het kruispunt met de Legrellestraat (t.h.v. Bloemen Mariën) afgesloten wordt. Vanuit Kessel tot aan Herberg De Boekt is dan opnieuw verkeer toegelaten. De baan blijft echter onderbroken, deze keer ter hoogte van het gedeelte tussen De Boekt en Bloemen Mariën. Bloemen Mariën blijft bereikbaar vanuit Berlaar, Herberg De Boekt is bereikbaar vanuit Kessel.


Bosstraat en Liersesteenweg

In de Bosstraat en de Liersesteenweg starten er eind mei werken aan de asfaltstrook tussen rijbaan en voet- of fietspad. De werken worden uitgevoerd via een verplaatsbare werfzone en nemen in totaal een 14-tal dagen in beslag.


Kapellebaan

Het voetpad van de Kapellebaan, tussen Liersesteenweg en Stationsstraat, wordt langs beide zijden vernieuwd. De werken starten in de loop van de maand mei. Tijdens de werken wordt dit gedeelte van de baan volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Bewoners mogen wel door, tussen 17 en 7 uur.


Hertstraat

Vanaf juni worden de bermen naast de rijbaan in de Hertstraat heraangelegd. Zij krijgen een verharding in kassei. Tijdens de werken wordt de rijbaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Bewoners mogen wel door, tussen 17 en 7 uur.

 

Markt 2
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
09:00 - 12:15
Alles weergeven