Wegenwerken en omleidingen

Anjerstraat

Van dinsdag 22 mei tot en met vrijdag 15 juni wordt het voetpad in de Anjerstraat (tussen Misstraat en Nethendal) vernieuwd. Tijdens deze werken geldt er een parkeer- en stilstaanverbod.

In de Anjerstraat wordt tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van Nethendal.


Bosstraat en Liersesteenweg

In de Bosstraat en de Liersesteenweg starten er op 14 en 15 juni werken aan de asfaltstrook tussen rijbaan en voet- of fietspad. De werken worden uitgevoerd via een verplaatsbare werfzone en nemen in totaal een 14-tal dagen in beslag.

 

Hertstraat

Vanaf september worden de bermen naast de rijbaan in de Hertstraat heraangelegd. Zij krijgen een verharding in kassei. Tijdens de werken wordt de rijbaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Bewoners mogen wel door, tussen 17 en 7 uur.

 

Kapellebaan

Het voetpad van de Kapellebaan, tussen Liersesteenweg en Stationsstraat, wordt langs beide zijden vernieuwd. De werken starten op 28 mei en nemen ongeveer vier weken in beslag. Tijdens de werken wordt dit gedeelte van de baan volledig afgesloten voor verkeer, uitgezonderd voor voetgangers, fietsers en plaatselijk verkeer. Aan beide kanten van de baan geldt er een parkeerverbod.

Op donderdag 7 en vrijdag 8 juni vinden er bouwwerken plaats t.h.v. Kapellebaan 82-90. Op die locatie geldt een tijdelijk parkeerverbod. In de Kapellebaan, tussen Stationsstraat en Zomerstraat, wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van de Zomerstraat. 

 

Liersesteenweg

Van maandag 18 juni tot en met vrijdag 6 juli vinden er dakwerken met een kraanwagen plaats ter hoogte van Liersesteenweg 18. Tijdens deze werken wordt een gedeelte van voetpad, fietssuggestiestrook en rijbaan ingenomen. Verkeer kan steeds door.

 

Fietspad Kesselsteenweg - Berlaarsesteenweg

Op woensdag 2 augustus starten de werken aan het fietspad Kesselsteenweg - Berlaarsesteenweg. Er wordt gewerkt vanaf het kruispunt met de Nieuwe Bevelsesteenweg in Kessel tot en met de Legrellestraat in het centrum van Berlaar. Achter de baangracht wordt er dan een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aangelegd. Het project wordt uitgevoerd met subsidies van de provincie Antwerpen en de Vlaamse Overheid. 

Tijdens de werken wordt de rijbaan volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel nog door. Herberg De Boekt, het waterzuiveringsstation en de visvijver blijven tijdens de werken bereikbaar.

De exacte duurtijd van de werken is afhankelijk van o.a. de weersomstandigheden, maar hou rekening met ongeveer een kalenderjaar. Er is een omleiding voorzien via Bevel en Lier.

Stand van zaken (update: 28/5/2018)

Op 1 juni start de laatste fase met betrekking tot de werken tussen Berlaar en Kessel. Er wordt dan gewerkt aan het kruispunt van de Kesselsteenweg met de Legrellestraat. De baan wordt er opengebroken en de werken impliceren daardoor meteen het einde van de werken op de Berlaarsesteenweg, waardoor de Boektbrug en de rijbaan vanuit Kessel richting De Boekt terug kan worden opengesteld.

De baan tussen Berlaar en Kessel blijft echter ook tijdens deze werken onderbroken, maar deze keer ter hoogte van het gedeelte tussen De Boekt en Bloemen Mariën. De Boekt is vanaf dan bereikbaar vanuit Kessel, Bloemen Mariën blijft bereikbaar vanuit Berlaar. Voor Gestel is er een omleiding voorzien via de Rameyenstraat.

Op het kruispunt wordt de fundering verstevigd en vinden er rioolwerkzaamheden plaats. Nadien wordt ook daar het fietspad aangelegd. De uitvoering van deze werken blijft afhankelijk van de weersomstandigheden. Verschuivingen in de planning blijven daardoor steeds mogelijk.