Wegenwerken

In Berlaar staan momenteel volgende werken op de planning:

Brandestraat

Woensdag 23 januari voeren nutsmaatschappijen werken uit ter hoogte van enkele woningen in de Brandestraat, waardoor deze afgesloten zal zijn voor het verkeer. Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder van de werken. De werken zullen een dag duren.

Hertstraat

Vanaf maandag 21 januari tot en met vrijdag 15 februari vinden er herstellingswerken plaats aan de bermen van de Hertstraat, op het grondgebied en in opdracht van Heist-op-den-Berg. Tijdens deze werken zal de Hertstraat in Heist-op-den-Berg afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer. De woningen in de Hertstraat op het grondgebied van Berlaar zijn bereikbaar via de Itegembaan en niet via de Bevelsesteenweg (Heist-op-den-Berg).

De Beerslaan

Eind december 2018 werd er gestart met enkele werken in de De Beerslaan. In opdracht van Eandis werd er een gaslek gedicht en werden ook de gasleidingen vernieuwd. De bestaande leidingen werden nu volledig ondergronds geplaatst.

Omdat voor de vernieuwing van die leidingen heel wat maatstukken en maatwerk nodig is, duren ze iets langer dan oorspronkelijk voorzien. De werken aan de leidingen zijn intussen afgerond, maar de rijbaan moet nog opnieuw opgeknapt worden. Fietsers en voetgangers konden steeds door, vermoedelijk kan de rijbaan tegen 18 januari terug opengesteld worden voor gemotoriseerd verkeer.

Legrellestraat

Van maandag 21 januari tot en met vrijdag 1 februari 2019 vinden er werken plaats op het kruispunt van de Legrellestraat met de Markt. De restanten van de woningbrand van 15 augustus worden er verder afgebroken en opgeruimd.

Tijdens de werken wordt de Legrellestraat ter hoogte van de werken afgesloten. In de Alpenroosstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van de Dorpsstraat. In de Daalstraat wordt, tussen het kruispunt met de Dorpsstraat en het kruispunt met de Alpenroosstraat, éénrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van de Alpenroosstraat. De handelaars in de Legrellestraat blijven tijdens de werken bereikbaar.

Pastorijstraat

Het gemeentebestuur gaat de Pastorijstraat vernieuwen. De volledige straat krijgt daarbij een nieuw wegdek, er vinden rioleringswerken en werken aan de nutsleidingen plaats, er komt een veiliger fiets- en voetpad en de schoolomgeving wordt verbeterd.

Heraanleg Pastorijstraat

K. Cardijnplein

Het gemeentebestuur gaat het Kardinaal Cardijnplein vernieuwen. Ook de Heideroosstraat en de Melkouwensteenweg worden tijdens die werken aangepakt. Het plein zelf wordt omgevormd naar een meer leefbaar plein. In de Heideroosstraat en de Melkouwensteenweg wordt de riolering mee aangepakt, waarna de rijbaan en voet- en fietspad heraangelegd worden.

Heraanleg K. Cardijnplein