Wegenwerken & openbare werken

In Berlaar staan momenteel volgende werken op de planning:

Beerslaan en Rameyenstraat

Van vrijdag 14 juni tot en met vrijdag 12 juli zal Admibo (in opdracht van eandis  en Gravo) leidingen plaatsen in de Pastorijstraat. Hierdoor wordt enkelrichting ingevoerd in de Beerslaan en Rameyenstraat. De Beerslaan wordt enkelrichting naar de Rameyenstraat toe, de Rameyenstraat wordt enkelrichting naar de Gestelsesteenweg (Heist op den Berg ) toe.

Dokter Van der Borghtstraat, fietsverbinding met Ballaarweg, Legrellestraat

Vanaf maandag 3 juni zal Admibo leidingen plaatsen aan de fietsverbinding Ballaarweg - Dokter Van der Borghtstraat. Tijdens die werken is de fietsverbinding niet toegankelijk en is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Voor fietsers is er een alternatieve route voorzien via het kruispunt Markt/Legrellestraat, waar de politie bij de start- en einduren van de scholen een oogje in het zeil houdt. De werken nemen 5 werkdagen in beslag en zullen op vrijdag 7 juni afgerond zijn.

Bastijnstraat

Wegens private bouwwerken zal de Bastijnstraat van donderdag 16 mei tot en met 5 juli afgesloten worden voor verkeer. Een omleiding voor voertuigen onder 3,5 ton wordt voorzien via de Molenlei. Voetgangers en fietsers kunnen wel door.

Welvaartstraat, Brandestraat en Hemelshoek

Van donderdag 9 tot en met vrijdag 31 mei zal de openbare verlichting van de Welvaartstraat, Brandestraat en Hemelshoek vernieuwd worden naar Led-verlichting. Hierdoor zal de Brandestraat afgesloten worden voor verkeer, een omleiding wordt voorzien. In de Welvaartstraat geldt een parkeerverbod gedurende de periode van de werken.

Dorpsstraat

Van 3 tot 14 juni vinden er dakwerken plaats in de Dorpsstraat ter hoogte van winkel Kruidvat. Op deze plek wordt tijdens de werken de helft van de rijbaan ingenomen en geldt er langs beide zijden van de rijbaan een parkeerverbod. Doorgaand verkeer is mogelijk, maar zal beurtelings moeten passeren.

Walter Luytenplein

De firma Bouwpartners bvba start vanaf maandag 11 maart met bouwwerken aan het Walter Luytenplein nummer 1, waar nieuwe appartementen zullen komen. De werken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen en eindigen in april 2020.

  • Op vrijdag 7 juni, tussen 5.30 en 24 uur, wordt er uitzonderlijk toestemming gegeven om vroeger en later te werken dan de normale arbeidsuren. Die dag zal er namelijk beton gestort en gepolierd worden, wat op één dag moet gebeuren alvorens het opdroogt. Het storten van het beton bedraagt ongeveer 465 m³, wat overeenkomt met ongeveer 60-70 betonmixers. Dit zal mogelijk plaatselijk extra hinder kunnen meebrengen. Omwonenden krijgen bewonersbrieven van de aannemer met meer inlichtingen.

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

In Berlaar staan momenteel volgende evenementen, waarvoor verkeersmaatregelen getroffen dienen te worden, op de planning:

Avondfeest

Op zaterdag 29 juni 2019 vindt het Avondfeest in Berlaar plaats. Om dit evenement te kunnen laten plaatsvinden, om de goede orde te handhaven en om de veiligheid van de deelnemers te garanderen is het noodzakelijk om verkeersmaatregelen te nemen ter hoogte van de locatie en omliggende straten. 

Politieverordening Avondfeest

Heistsepijl

Op zaterdag 22 juni 2019 zullen de deelnemers van wielerwedstrijd Heistsepijl (Turnhout - Heist-op-den-Berg) Berlaar doorkruisen. Op 72,5 km van de aankomst zullen de renners Berlaar binnenrijden via de Gestelsesteenweg (passage voorzien tussen 14.04 en 14.18 uur). Na 5 km (tussen 14.11 en 14.26 uur) verlaat het peloton Berlaar via Itegem (Itegembaan). Hierdoor zal er een parkeerverbod gelden in:

  • de Legrellestraat, tussen de Markt en Kesselsteenweg.
  • de Legrellestraat, tussen Kesselsteenweg en Sint Lambertusplpein.
  • de Rameyenstraat, tussen Sint Lambertusplpein en Gestelsesteenweg (Heist-op-den-Berg).

Heikermis

Van zaterdag 13 juli tot en met woensdag 17 juli vindt Heikant Kermis plaats op de Aarschotsebaan in Berlaar. Hierdoor zullen verkeersmaatregelen genomen worden ter hoogte van de locatie en omliggende straten.

Verboden toegang in beide richtingen voor alle verkeer:

  • in de Sint-Rumoldusstraat, tussen het kruispunt met de Berkenstraat en de Aarschotsebaan;
  • in de Aarschotsebaan, tussen het kruispunt met de Houwstraat en het pand nummer 66;
  • in de Melkouwensteenweg, tussen het kruispunt met de Aarschotsebaan en de Heideroosstraat;
  • op het Kardinaal Cardijnplein.

Tijdens de kermisuren zal doorgaand verkeer worden omgeleid via de Houwstraat en Steenbeek, de Isschotweg (grondgebied Heistop-den-Berg) en de N10 naar Steenbeek.

Politieverordening Heikermis

Hete Mosselfuif KLJ

Van vrijdag 9 augustus tot en met zondag 11 augustus organiseert KLJ de Hete Mosselfuif, een familiebarbecue en een Sportfeest. Hierdoor zal:

  • op vrijdag 9 augustus tussen (17 en 23 uur) en op zondag 11 augustus (tussen 7 en 21 uur) de Liersesteenweg afgesloten worden voor alle verkeer, ter hoogte van voetbalterrein De Weerdt en zullen
  • op zaterdag 10 augustus snelheidsremmende maatregelen genomen worden tussen 17 en 23 uur.

Politieverordening Hete Mosselfuif KLJ

Wielerwedstrijd Grote Prijs Café De Kroon 

Op zaterdag 24 augustus 2019 wordt de wielerwedstrijd Grote Prijs Café De Kroon georganiseerd in Berlaar. Om dit evenement te kunnen laten plaatsvinden en om de veiligheid van de deelnemers te kunnen garanderen worden er verkeersmaatregelen genomen.

Verkeersmaatregelen wielerwedstrijd Grote Prijs Café De Kroon 
Politieverordening wielerwedstrijd Grote Prijs

Jumping Berlaar

Op zondag 16 juni 2019 wordt door de LRV Sint-Pieter de jumping Berlaar georganiseerd op de terreinen ter hoogte van Kraaienweg 1. Hierdoor zal er, vanaf het kruispunt met de Bosstraat tot aan de inrit van het evenement in de richting van Alflaar, een rijverbod gelden. De Kraaienweg wordt enkelrichting, met rijrichting van de Bosstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel ten allen tijd door.
Politieverordening Jumping Berlaar

Pallieteren

Op zaterdag 13 juli 2019 organiseert WTC Berlaar vwb de fietstocht "Pallieteren" van 7 uur tot 21 uur, met vertrek en aankomst ter hoogte van café WW'kes, Pastorijstraat 77 in Berlaar. Daarom zal op deze dag, van 7 tot 21 uur, de Beerslaan afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen wel steeds door.

Politieverordening Pallieteren

Zomerfeest

Op zaterdag 22 juni 2019 organiseert WTC Berlaar vwb hun "Zomerfeest" van 16 uur tot 24 uur, ter hoogte van café WW'kes, Pastorijstraat 77 in Berlaar. Daarom zal de Beerslaan op zaterdag 22 juni 2019, van 16 uur tot 24 uur, afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen wel steeds door.

Politieverordening Zomerfeest

--------------------------------------------------------------------------------------------

Pastorijstraat

Het gemeentebestuur gaat de Pastorijstraat vernieuwen. De volledige straat krijgt daarbij een nieuw wegdek, er vinden rioleringswerken en werken aan de nutsleidingen plaats, er komt een veiliger fiets- en voetpad en de schoolomgeving wordt verbeterd.

Heraanleg Pastorijstraat

K. Cardijnplein

Het gemeentebestuur gaat het Kardinaal Cardijnplein vernieuwen. Ook de Heideroosstraat en de Melkouwensteenweg worden tijdens die werken aangepakt. Het plein zelf wordt omgevormd naar een meer leefbaar plein. In de Heideroosstraat en de Melkouwensteenweg wordt de riolering mee aangepakt, waarna de rijbaan en voet- en fietspad heraangelegd worden.

Heraanleg K. Cardijnplein

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hinder in kaart

Benieuwd welke werken er, niet alleen in Berlaar, momenteel uitgevoerd worden? Neem dan ook eens een kijkje op www.hinderinkaart.be.