Wegenwerken & openbare werken

In Berlaar staan momenteel volgende werken op de planning:

Sint-Pieterskerk

Rondom de Sint-Pieterskerk zullen er op donderdag 28 maart enkele bomen weggehaald worden. Deze hinderen de restauratie van de kerk en zullen dus tijdelijk plaats moeten ruimen voor de plaatsing van de stellingen. Hierdoor zal er rondom de kerk enkelrichting ingevoerd worden. Het weghalen van de bomen zal slechts enkele uren duren en zal buiten de spits gebeuren. De bomen worden na de werken aan de kerk teruggeplaatst.

F.J. Houbenstraat

Vanaf 25 maart tot en met woensdag 10 april zal Pidpa werken uitvoeren in de F.J. Houbenstraat. Ter hoogte van woning 28a zullen er riolering –en nutsleidingen aangesloten worden. Hierdoor zal, achteraan de verkaveling Balderdorp, het straat afgesloten worden. De werken nemen, voorlopig, twee weken in beslag.

Kruising Kesselsteenweg - Legrellestraat

Op woensdag 27 maart zullen er snoeiwerken plaatsvinden aan enkele bomen aan het kruispunt van de Kesselsteenweg met de Legrellestraat. Om deze werken vlot te laten verlopen, zullen er verkeerslichten in beide richtingen geplaatst worden. Om de impact op het verkeer zoveel mogelijk te beperken, zal het snoeien buiten de spitsuren gebeuren. De werken zullen daarnaast slechts enkele uren duren.

Liersesteenweg

Vanaf maandag 25 maart tot en met vrijdag 19 april, zal Pidpa waterleidingen aansluiten aan enkele huizen op de Liersesteenweg. Daarom wordt ter hoogte van de werken, gedeelte Klets tot de Langstraat, beurtelings verkeer ingevoerd. De werken zullen vier weken duren.

Pastoor Haemelstraat

Maandag 25 maart zullen de GKW (Gentse kabelwerken), in opdracht van Admibo en Eandis, starten met leidingen te plaatsen in de Pastoor Haemelstraat. Hierdoor zal er in de P. Haemelstraat tijdelijk eenrichtingsverkeer gelden. De Itegembaan blijft volledig toegankelijk, het verkeer zal er geregeld worden via tijdelijke verkeerslichten. Het einde van de werken is voorzien voor dinsdag 2 april.

Broekweg

Maandag 11 maart start aannemer Houwelyckx met de riolerings- en verhardingswerken in de Broekweg. Deze werken zullen in twee fases gebeuren:

  • In de eerste fase wordt de nieuwe riolering geplaatst op het stuk vanaf het kruispunt met de Sparrenweg tot voorbij huisnummer 6 van de Broekweg. Tijdens deze werken is de Broekweg tijdens de werkuren (van 7 tot 17 uur) afgesloten voor het verkeer. Buiten de werkuren is er wel doorgang mogelijk. Deze eerste fase zal ongeveer 15 werkdagen duren.
  • In een tweede fase worden diverse overwelvingen vernieuwd en worden verhardingen aangebracht.

De werken zullen vermoedelijk tegen eind mei 2019 klaar zijn.

Doelvelden en Lijsterstraat

Op zondag 24 maart vindt er om 15 uur een wedstrijd tussen Lyra-Lierse en Racing Mechelen plaats in sportcentrum Doelvelden. Deze wedstrijd wordt beschouwd als een risicowedstrijd, die veel bezoekers zal trekken. Het gemeentebestuur en de lokale politie nemen daarom enkele preventieve maatregelen.

De Lijsterstraat en de Doelvelden zullen voor, tijdens en na de match, van 12 tot 20 uur, afgesloten worden voor alle verkeer. Er geldt die dag ook een parkeerverbod in deze straten. Alleen voertuigen voorzien van een geldig vignet en bezoekende supportersbussen kunnen de zone tijdens deze tijdspanne betreden.

Doelstraat

Maandag 11 maart zullen de GKW (Gentse kabelwerken), in opdracht van Admibo en Eandis, starten met leidingen te plaatsen in de Doelstraat. Deze werken vinden enkel plaats in het gedeelte tussen de Kapellebaan en de Havikstraat. Hierdoor zal er in dat stuk van de Doelstraat tijdelijk eenrichtingsverkeer gelden, richting Havikstraat. Het einde van de werken is voorzien voor vrijdag 29 maart.

Dorpsstraat

Van 3 tot 14 juni vinden er dakwerken plaats in de Dorpsstraat ter hoogte van winkel Kruidvat. Op deze plek wordt tijdens de werken de helft van de rijbaan ingenomen en geldt er langs beide zijden van de rijbaan een parkeerverbod. Doorgaand verkeer is mogelijk, maar zal beurtelings moeten passeren.

Heidestraat

Donderdag 28 maart zullen de Gentse kabelwerken (GKW), in opdracht van Admibo en Eandis, starten met leidingen te plaatsen in de Heidestraat. Deze werken zullen plaatsvinden aan de woningen met huisnummer 6 tot en met 12. Hierdoor zal er in dat stuk van de Heidestraat tijdelijk eenrichtingsverkeer gelden. Het einde van de werken is voorzien voor vrijdag 5 april.

Pastorijstraat

Vanaf maandag 18 maart zullen er in de Pastorijstraat, vanaf Park Diamant tot aan de grens met Heist-op-den-Berg, private snoeiwerken uitgevoerd worden. Deze werken vinden plaats naast de rijbaan, waardoor er beurtelings verkeer wordt ingelast. De snoeiwerken vinden daarbij telkens plaats tussen 9 en 16 uur en eindigen op zaterdag 23 maart.

Smidstraat

Van 1 tot 12 april vinden er dakwerken plaats in de Smidstraat ter hoogte van huisnummer 9. Op deze plek wordt tijdens de werken de helft van de rijbaan ingenomen. Doorgaand verkeer is mogelijk, maar zal beurtelings moeten passeren.

Spoorwegovergang Berlaar-Station

Van vrijdag 8 tot en met zaterdag 23 maart vinden er werken plaats aan de spoorwegovergang van Berlaar-Station. Infrabel zal de overweg volledig vernieuwen en uitrusten met een onderhoudsvriendelijke en geluiddempende rubberen bovenbekleding. Tijdens het eerste weekend van de werken, 9 en 10 maart, zal het treinverkeer volledig onderbroken zijn. Ook voetgangers en fietsers zullen in het eerste weekend van de werken (9 en 10 maart) een omleiding moeten volgen, maar tijdens de week wordt een doorsteek voor voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand voorzien.

Gemotoriseerd verkeer dient gedurende de hele periode de omleiding te volgen via de Liersesteenweg, de ring van Lier en de N10.

De werken zullen in verschillende fases uitgevoerd worden:

  • Tijdens het weekend van 9 en 10 maart, zowel overdag als ‘s nachts: uitbraak oude overweg en aanleg nieuw spoor;
  • Van maandag 11 tot en met zaterdag 16 maart: stabilisatieperiode;
  • Tijdens de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart: herziening sporen;
  • Tijdens de nachten van zondag 17 tot vrijdag 22 maart: heraanleg wegdek.

Voor meer info kan je terecht bij de NMBS via www.b-rail.be.

Stationsstraat

Maandag 11 maart zal de firma Claes H bvba starten met afbraakwerken aan een woning ter hoogte van de Stationsstraat, nummer 93. Om de werken vlot te laten verlopen zal er beurtelings verkeer ingelast worden, fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een noodvoetpad. De werkzaamheden zullen duren tot vrijdag 29 maart.

Walter Luytenplein

De firma Bouwpartners bvba start vanaf maandag 11 maart met bouwwerken aan het Walter Luytenplein nummer 1, waar nieuwe appartementen zullen komen. De werken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen en eindigen in april 2020.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Pastorijstraat

Het gemeentebestuur gaat de Pastorijstraat vernieuwen. De volledige straat krijgt daarbij een nieuw wegdek, er vinden rioleringswerken en werken aan de nutsleidingen plaats, er komt een veiliger fiets- en voetpad en de schoolomgeving wordt verbeterd.

Heraanleg Pastorijstraat

K. Cardijnplein

Het gemeentebestuur gaat het Kardinaal Cardijnplein vernieuwen. Ook de Heideroosstraat en de Melkouwensteenweg worden tijdens die werken aangepakt. Het plein zelf wordt omgevormd naar een meer leefbaar plein. In de Heideroosstraat en de Melkouwensteenweg wordt de riolering mee aangepakt, waarna de rijbaan en voet- en fietspad heraangelegd worden.

Heraanleg K. Cardijnplein

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hinder in kaart

Benieuwd welke werken er, niet alleen in Berlaar, momenteel uitgevoerd worden? Neem dan ook eens een kijkje op www.hinderinkaart.be.