Webloket

Via het e-loket van gemeente Berlaar willen we het je makkelijker maken om een aantal zaken van bij je thuis te melden of aan te vragen.

In een eerste fase kan je in ons e-loket alvast terecht voor:

- PIN- en PUK-code aanvragen

- Een melding door te geven (bijvoorbeeld putten in de weg, groenbeheer, ...)

- Een klacht in te dienen

Hoe ga je te werk?

Maak je keuze en volg de stappen. In het e-loket kan je ervoor kiezen om je aan te melden met je identiteitskaart. Op die manier kan je de stand van zaken van je aanvraag regelmatig opvolgen.

Voor meldingen over sluikstorten, de zwerfvuilactie, groenbeheer, dode dieren, ratten of zwerfkatten kies je de melding Milieu, voor schade aan de rijweg, fietspaden, voetpaden, riolering of problemen met verkeerssignalisatie kies je de melding Openbaar Domein.

Naar het e-loket!

Inschrijven voor activiteiten en lokalen reserveren

De zomerse speelpleinwerking, de seniorenreis of een sporteldag: als je jezelf wil inschrijven voor een gemeentelijke activiteit, doe je dit voortaan via een digitale inschrijvings- en reservatiemodule (of webshop). Je moet daarvoor een account aanmaken via deze digitale module, maar alles wordt er helder uitgelegd.

Naar de inschrijvings- en reservatiemodule

 

In een aantal volgende fases willen we het loket stelselmatig uitbouwen, zodat je van bij je thuis attesten kan aanvragen en voor sommige zaken niet langer naar het gemeentehuis moet.

Neem alleszins ook een kijkje op de digitale toepassing 'Mijn Dossier' van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Je kan er onder meer volgende attesten aanvragen:

- Uittreksel uit de registers
- Attest van hoofdverblijfplaats
- Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
- Attest van gezinssamenstelling
- Attest van leven
- Attest van Belgische nationaliteit
- Attest van kiesregister
- Attest van wettelijke samenwoning
- Attest van verblijfplaats om in het huwelijk te treden
- Attest van wijze van teraardebestelling en/of ritueel voor uitvaartplechtigheid

Naar de toepassing 'Mijn Dossier'

Markt 1
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
Alles weergeven