Wanneer heb je een afspraak nodig bij de dienst Burgerzaken?

De dienst Burgerzaken werkt gedeeltelijk op afspraak. Kijk op voorhand na hoe we jou verder kunnen helpen.

Een afspraak maken doe je via het algemeen telefoonnummer 03 410 19 00 of via mail naar burgerzaken@berlaar.be.

Burgerlijke Stand

Met afspraak Zonder afspraak
 • Hernieuwing eeuwigdurende concessie
 • Aangifte van huwelijk
 • Geboorte in Berlaar
 • Aanvraag Belgische nationaliteit
 • Erkenning ongeboren kind
 • Erkenning (na geboorte)
 • Voornaamswijziging
 • Geslachtswijziging
 • Adoptie
 • Duplicaat huwelijksboekje
 • Overschrijvingen aktes
 • Verbetering van aktes
 • Overlijdens + doodgeboren kinderen
 • Reservatie aula (telefonisch)
 • Overlijdens in het buitenland (maar begraven in Berlaar of voor overschrijving overlijdensakte van een Belg)
 • Asbewaring buiten Kerkhof (+bestemmingsverandering)
 • Aanvraag naturalisatie
 • Genealogie (tijdelijk terug op gemeente tot nieuw KB)
 • Meldingen schijnhuwelijken/schijnwettelijke samenwoningen en frauduleuze erkenningen door de burger
 • Aanvraag begraving foetussen (waarvan er geen opgestelde overlijdensakte is)
 • Ontgraving
 • Bezwaarschriften
 • Reservatie concessie levende personen
 • Registratie en beëindiging van wettelijk samenwoning
 • Orgaandonatie
 • Laatste wilsbeschikking
 • Negatieve wilsverklaring
 • Euthanasie
 • Schenking van het lichaam aan de wetenschap
 • Betwisting vaderschap
 • Militie-attest
 • Afschriften/(meertalige) uittreksels van akten
 • Binnenbrengen attesten polio
 • Aanvraag documenten echtscheiding


Vreemdelingenzaken

Met afspraak Zonder afspraak
 • Aanvraag E-creabisnummer
 • Nieuwe aankomsten uit het buitenland (kort + lang verblijf)
 • Aanvraag/vernieuwing A.I.
 • Aanvraag/activatie van EVK’s
 • Handtekening wettigen op tenlastenemingen


Bevolkingsdienst

De dienst Bevolking helpt je graag verder tijdens de loketopening (zonder afspraak) met volgende aanvragen:

 • Attesten van goed gedrag en zeden (= uittreksel uit het strafregister)
 • Aangifte van adreswijziging
 • Aanvraag elektronische identiteitskaart
 • Aanvraag code heraanvraag pin en puk codes
 • Aanvraag vervangattest bij verlies/diefstal/defecte chip
 • Aangifte vertrek buitenland
 • Attest wettelijke samenwoonst
 • Attest gezinssamenstelling
 • Attest van woonst met/zonder historiek
 • Uittreksel uit het bevolkingsregister
 • Attest nationaliteit
 • Attest van leven
 • Attest van inschrijving
 • Aanvraag van een huis-/busnummer
 • Aanvraag voorlopig rijbewijs B
 • Aanvraag voorlopig rijbewijs M3
 • Omwisseling van het bankkaartmodel
 • Aanvraag rijbewijs na verlies/diefstal
 • Aanvraag rijbewijs hernieuwing code 95
 • Aanvraag rijbewijs na hernieuwing o.w.v. medische redenen
 • Aanvraag internationaal rijbewijs
 • Aanvraag genealogische opzoekingen
 • Aanvraag reispas