voltijds maatschappelijk werker (M/V) (dienst vreemdelingen - LOI) niveau Bv met een contract van onbepaalde duur

Het OCMW van Berlaar gaat over tot de aanwerving en de aanleg van een wervingsreserve voor maatschappelijk werker van 2 jaar


Aanwervingsvereisten


een diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma


een diploma van bachelor in de verpleegkunde, afstudeerrichting sociale verpleegkunde, of een daarmee gelijkgesteld diploma


ervaring niet vereist


 


Taken


De cliënten die werden toevertrouwd op hun maat begeleiden en ondersteunen om hen in staat te stellen een maximale graad van zelfredzaamheid te behouden of opnieuw te verwerven. De uitgebreide functiebeschrijving vind  je hier terug:


 functiebeschrijving


Wat kunnen wij bieden?


bruto geïndexeerde aanvangsmaandwedde: 2.412,49 euro, excl. haard- of standplaatstoelage


maaltijdcheques (8 euro), fietsvergoeding (23 cent)


hospitalisatieverzekering


 


Schriftelijke kandidaturen indienen:


t.a.v. de personeelsdienst, Markt 1, 2590 Berlaar


via persoonlijke afgifte of e-mail (personeel@berlaar.be)


te bezorgen: curriculum vitae (bij voorkeur met foto), kopie van je diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (model 2 - max. 3 maanden oud)


ten laatste op 30 september 2017. De datum van de verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend.


De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke proef op 10 oktober 2017 en een selectiegesprek op 17 okotber voor de geslaagden van de schriftelijke proef.


 


Heb je interesse en wens je bijkomende inlichtingen?


neem contact op met de personeelsdienst: 03 410 19 00 (algemeen nummer, vraag naar Cindy Jacobs of Tine Van der Keilen) of personeel@berlaar.be


 

Markt 3
2590
Berlaar
03 410 19 00
Open
09:00 - 12:15
Alles weergeven