VLAIO

VLAIO is de afkorting van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

De gemeente heeft een intentieverklaring gedaan tot samenwerking met VLAIO specifiek rond bizLocator.

Besluiten:

* intentieverklaring bizLocator (RPO 18 december 2019, GR 17 december 2019)