Verkeersmaatregelen verkiezingsdag 26 mei 2019

Op zondag 26 mei 2019 worden verkiezingen georganiseerd op verschillende locaties in Berlaar. Om de goede orde te handhaven en om de veiligheid van de kiezers te garanderen is het noodzakelijk om verkeersmaatregelen te nemen ter hoogte van de stembureaus zodat het verkeer vlot verloopt. Zo zal er:

 • Eénrichtingsverkeer worden ingevoerd (tussen 7 en 18 uur):
  • in de Heistsebaan, vanaf het kruispunt met de Melkouwensteenweg tot aan het kruispunt met de Heidestraat, met rijrichting van de Heidestraat
  • in de Beerslaan, met rijrichting naar de Rameyenstraat
 • Een snelheidsbeperking van 30 km/uur worden opgelegd (tussen 7 en 18 uur)
  • in de Pastorijstraat, vanaf het kruispunt met de Beerslaan tot aan de zone 30 in het centrum
  • In de Legrellestraat, vanaf nummer 85 tot aan de zone 30 van het centrum (Dokter Van der Borghtstraat)
 • Een stilstaan- en parkeerverbod worden ingevoerd (tussen 0 en 7 uur):
  • op de parking van de sporthal in de Pastorijstraat
 • Een stilstaan- en parkeerverbod worden ingevoerd (tussen 0 en 18 uur):
  • in de Kiss & Ride zone aan basisschool De Stap in de Pastorijstraat. Deze zal tussen 7 en 18 uur omgevormd worden tot fietsenstalling.
 • Een verbod worden opgelegd om te rijden met voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton (tussen 7 en 18 uur):
  • op de parking van de sporthal in de Pastorijstraat
  • in de Heistsebaan

Tijdelijke politieverordening - verkiezingen (gepubliceerd op 6 mei 2019, collegebeslissing van 2 mei 2019)