Verkeerscommissie

De Verkeerscommissie vergadert om de twee maanden en fungeert als adviserend orgaan met betrekking tot verkeerstechnische aangelegenheden in Berlaar. Voorstellen en problemen rond verkeer in Berlaar worden eerst uitvoerig behandeld op de verkeerscommissie, waarna een advies naar het schepencollege wordt geformuleerd dat dit al dan niet goedkeurt.

Samenstelling

De verkeerscommissie bestaat uit een voorzitter, de leden (gemeenteraadsleden) en een secretaris aangevuld met mensen van de politiediensten, technisch personeel en een externe verkeersdeskundige.

Voorzitter: Willy Beullens (gemeenteraadslid)

Secretaris: medewerker van de afdeling Ruimte

Politiediensten: Jan Van Asch, zonechef politiezone Berlaar-Nijlen

Burgemeester Walter Horemans

Leden:

- Swa De Bakker (raadslid)
- Rita Deckers (raadslid)
- Maria Vervloet (raadslid)
- Geert Fierens (raadslid)
- Dirk Aras (raadslid)
- Leen Janssens (raadslid)
- Ronald Van Thienen (raadslid)
- Jan Hendrickx (schepen)