Femma Centrum

Montystraat 39
2590
Berlaar
Telefoon:
0479 42 14 42

We zijn een vrouwenorganisatie met een duidelijke visie op mens en samenleving. We willen meepraten over wat vrouwen vandaag denken, voelen en beleven. Met een alerte en scherpe blik waken we over vrouwenrechten. We verdedigen daarbij vooral de belangen van vrouwen met minder kansen en in het bijzonder van alleenstaande vrouwen. We ijveren voor de emancipatie van vrouwen en voor gendergelijkheid. We willen alle vrouwen, beleidsmakers en andere actoren in de samenleving hierover informeren en sensibiliseren.