vacature consulent secretariaat/projectmanagement

Het gemeentebestuur van Berlaar gaat over tot de aanwerving van een

 

1 voltijdse functie van niveau Bv consulent secretariaat/projectmanagement

 

 

AANWERVINGSVOORWAARDEN

 • Een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs

 

 

TAKEN

 

WAT KUNNEN WIJ BIEDEN

 • bruto geïndexeerde aanvangsmaandwedde : € 2.586,80
 • maaltijdcheques (8 euro), fietsvergoeding (23 cent)- en hospitalisatieverzekering
 • er wordt een wervingsreserve van 2 jaar aangelegd

 

SCHRIFTELIJKE KANDIDATUREN INDIENEN

 • t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 in 2590 Berlaar
 • persoonlijke afgifte of e-mail: personeel@berlaar.be
 • te bezorgen: curriculum vitae (liefst met foto) en een recent uittreksel uit het strafregister (Model 1)
 • ten laatste op 30 april 2021. De datum van de verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend

 

SELECTIEPROCEDURE

 • De aanwervingsproeven zullen bestaan uit een schriftelijke (computer)proef en een mondelinge proef.
 • De schriftelijke proef vindt plaats op 31 mei 2021
 • De mondelinge proef vindt plaats 9 juni 2021
 • Voor de vaststelling van de selectiecriteria wordt er verwezen naar de vereiste kennis, vaardigheden en attitudes zoals vermeld in de functiebeschrijving. Om geslaagd te worden beschouwd dienen de kandidaten ten minste 50% te behalen op elke selectietechniek en 60% op de gehele selectie.

 

HEBT U INTERESSE EN WENST U BIJKOMENDE INLICHTINGEN :

 • neem dan contact op met de personeelsdienst mevrouw Cindy Jacobs of Tine Van der Keilen: personeel@berlaar.be.