vacature consulent ICT/GIS

 De gemeente Berlaar  is op zoek naar

 

 

 

1 consulent ICT niveau Bv

Een voltijds contract van onbepaalde duur

Er wordt een wervingsreserve van twee jaar aangelegd.

 

AANWERVINGSVEREISTEN

 • Een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
 • In het bezit van een rijbewijs B

 

 • Indien je niet beschikt over bovenvermeld diploma, kom je ook in aanmerking mits volgende voorwaarden:
  • Je kan 4 jaar relevante beroepservaring bewijzen. Je zal ook nog een functiegerichte competentietest, alsook een niveau- of capaciteitstest dienen af te leggen, waarop je een gunstig resultaat moet behalen.

 

 

FUNCTIE-INHOUD

De gemeente is op zoek naar een medewerker met een passie voor hardware, software en netwerkbeheer, die het ICT-beleid mee in goede banen kan leiden. Dit impliceert enerzijds een ruime visie op futureproof digitale ontwikkelingen en anderzijds een servicegerichte houding naar collega’s en burgers. Je bent eveneens als GIS-ambtenaar een schakel in de zeer belangrijke bron van geografische informatie en speelt bijgevolg een voorname rol in de organisatie van geografische gegevensbronnen.

 

De functiebeschrijving kan je vinden PDF icon functiebeschrijving

 

WAT KUNNEN WIJ BIEDEN

 • Bruto geïndexeerde aanvangsmaandwedde niveau Bv (voltijds): € 2.509,94
 • Er kan relevante anciënniteit overgenomen worden
 • Fietsvergoeding, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering

 

SCHRIFTELIJKE KANDIDATUREN INDIENEN BIJ

 • Het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 2590 Berlaar
 • Kan ook per e-mail: personeel@berlaar.be of persoonlijke afgifte (Markt 1)
 • Bij te voegen: curriculum vitae, kopie van diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud)
 • Ten laatste op 30 april 2021

 

SELECTIEPROCEDURE

De aanwervingsproeven zullen bestaan uit een schriftelijke (computer)proef en een mondelinge proef.

De schriftelijke proef vindt plaats op 10 mei 2021 vanaf 17 uur

De mondelinge proef vindt plaats op 18 mei 2021

Voor de vaststelling van de selectiecriteria wordt er verwezen naar de vereiste kennis, vaardigheden en attitudes zoals vermeld in de functiebeschrijving. Om geslaagd te worden beschouwd dienen de kandidaten ten minste 50% te behalen op elke selectietechniek en 60% op de gehele selectie.

 

HEBT U INTERESSE EN WENST U BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Neem dan contact op met de personeelsdienst Berlaar, 03 410 19 00 (vragen naar Cindy Jacobs of Tine Van der Keilen), e-mail: personeel@berlaar.be