vacature adviseur publieke ruimte

 De gemeente Berlaar  is op zoek naar

 

1 adviseur publieke ruimte Av

Een voltijds contract van onbepaalde duur

Er wordt een wervingsreserve van twee jaar aangelegd.

 

FUNCTIE-INHOUD

Je bent verantwoordelijk voor de toegewezen projecten. Je zal het project afstemmen op verschillende domeinen waarbij we denken aan openbare werken, duurzaamheid, milieu, mobiliteit, groen, enzovoort. Je bent de trekker van één of meerdere projecten van A tot Z, waarbij je een schakelrol vervult tussen verschillende partijen zoals architecten, aannemers, …  

Je werkt aan een langetermijnvisie wat betreft gebouwenbeheer in samenwerking met de GIS-ambtenaar.

 

De functiebeschrijving kan je vinden PDF icon functiebeschrijving

 

AANWERVINGSVEREISTEN

  • ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs

 

 

WAT KUNNEN WIJ BIEDEN

  • Bruto geïndexeerde aanvangsmaandwedde niveau Av (voltijds): € 3.170,07
  • Er kan relevante anciënniteit overgenomen worden
  • Fietsvergoeding, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering

 

SCHRIFTELIJKE KANDIDATUREN INDIENEN BIJ

  • Het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 2590 Berlaar
  • per e-mail: personeel@berlaar.be of persoonlijke afgifte (Markt 1)
  • Bij te voegen: curriculum vitae, kopie van diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud)
  • Ten laatste op 30 april 2021

 

SELECTIEPROCEDURE

De aanwervingsproeven zullen bestaan uit een schriftelijke (computer) proef en een mondelinge proef. Deze data worden later nog bepaald.

Voor de vaststelling van de selectiecriteria wordt er verwezen naar de vereiste kennis, vaardigheden en attitudes zoals vermeld in de functiebeschrijving. Om geslaagd te worden beschouwd dienen de kandidaten ten minste 50% te behalen op elke selectietechniek en 60% op de gehele selectie.

 

HEBT U INTERESSE EN WENST U BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Neem dan contact op met de personeelsdienst Berlaar, 03 410 19 00 (vragen naar Cindy Jacobs of Tine Van der Keilen), e-mail: personeel@berlaar.be