tijdelijke arbeiders groendienst

Het gemeentebestuur van Berlaar gaat over tot de aanwerving van

 

tijdelijke arbeiders (groendienst) niveau Ev (m/v)

voltijds contract van bepaalde duur (7 maanden)

 

 

 

AANWERVINGSVEREISTEN

 • Geen diplomavereisten
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B

 

TAKEN

 • Je staat in voor werken op vlak van groenonderhoud
 • Je kan ook ingezet worden voor andere opdrachten en buiten de normale werkuren

 

WAT KUNNEN WIJ BIEDEN?

 • Bruto geïndexeerde aanvangsmaandwedde: 1.884,70 euro excl. haard- of standplaatstoelage
 • Relevante anciënniteit kan overgenomen worden
 • Maaltijdcheques (8 euro) en fietsvergoeding (24 cent)

 

AANWERVINGSPROCEDURE

 • Er wordt een praktische en mondelinge proef afgenomen. Deze worden gepland op 6 en/of 7 mei 2019. Afhankelijk van het aantal kandidaturen kan er ook eerst een schriftelijke proef worden afgenomen.

 

SCHRIFTELIJKE KANDIDATUREN INDIENEN

 • t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 in 2590 Berlaar
 • persoonlijke afgifte of e-mail: personeel@berlaar.be
 • te bezorgen: curriculum vitae (liefst met foto) en een recent (max 3 maanden oud) uittreksel uit het strafregister (model 1)
 • Ten laatste op 26 april 2019. De datum van de verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend.

 

HEBT U INTERESSE EN WENST U BIJKOMENDE INLICHTINGEN?

 • Neem dan contact op met de personeelsdienst via e-mail: personeel@berlaar.be of tel 03 410 19 00 (algemeen nummer).