Woonschakel Berg & Nete

Sinds 1 juli 2023 gaat is woonmaatschappij Woonschakel Berg & Nete (WS BEN) van start gegaan voor de gemeenten Berlaar, Heist-op-den-Berg, Nijlen en Putte. Woonschakel Berg & Nete is ontstaan uit een fusie van sociale huisvestingsmaatschappij “Maatschappij voor de Huisvesting van het kanton Heist o/d Berg” (HKH) en het sociaal verhuurkantoor “SVK Onderdak”.

Door de fusie bundelt Woonschakel Berg & Nete alle expertise over sociaal wonen onder één dak: namelijk Plantijnlaan 2 in Heist-op-den-Berg. Dit zorgt voor meer duidelijkheid bij de huurders, kandidaat-huurders en de externe partners zoals OCMW’s, gemeenten, begeleidingsdiensten, verhuurders/eigenaars en projectontwikkelaars.

WS Berg & Nete start met het beheer van bijna 1 700 woningen. In een latere fase zullen de bijna 600 woningen van sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen in Berlaar, Booischot, Pijpelheide en Nijlen ook nog worden toegevoegd.

Met de Woonschakel Berg & Nete bundelen de gemeenten Berlaar, Heist-op-den-Berg, Nijlen en Putte de krachten: elke huidige en toekomstige sociale inwoner van het werkgebied woont in een kwaliteitsvolle, betaalbare en aan zijn noden aangepaste woongelegenheid die gesitueerd is in een leefbare woonomgeving, dat is de doelstelling.

De prioriteiten zijn dan ook het bouwen van nieuwe kwaliteitsvolle sociale woningen, het renoveren van wijken richting klimaatdoelstelling 2050 en het inhuren van kwaliteitsvolle panden in elke gemeente. Om te bepalen wie er in een sociale woning mag wonen, stellen de vier gemeenten (binnen de wettelijke regels) samen een toewijsreglement op.

Vertegenwoordiging sinds 18 april 2023:

  • burgemeester Walter Horemans
  • plaatsvervanger: schepen Nadine Boekaerts

Contact

Plantijnlaan 2
2220 Heist-op-den-Berg 

info@wsben.vlaanderen
Tel: 015 24 71 86

Naar de website van Woonschakel Berg & Nete