Seniorenweken

in 2022 organiseerden we van 22 september tot en met 2 oktober onze seniorenweken.  

Brochure

 

 

KORTING

Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming via het ziekenfonds
krijgen tijdens de Week van de Senior korting. De korting houdt in dat alle activiteiten
tot en met 5 euro gratis zijn. Voor actviteiten boven 5 euro is de korting bepaald op
50% van de prijs. Om te bewijzen dat je recht hebt op deze korting moet je op het
inschrijfformulier een klevertje van het ziekenfonds kleven. Dit geldt per persoon.
Schrijf je 2 mensen in dan moet je ook 2 klevertjes kleven. Iedereen – mensen met en
mensen zonder korting - dient bij inschrijving via zijn vereniging het formulier en het
geld in een gesloten enveloppe te steken. Op die manier blijft de privacy gewaarborgd.