Nieuws - meest recent

Het Verenigd Koninkrijk kondigde op 29 maart 2017 de Brexit aan. Vanaf 30 maart 2019 zal het daardoor geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Dat heeft niet alleen een impact op de inwoners van het Verenigd Koninkrijk, maar ook op de Britten en hun familieleden die in België wonen.

BE-Alert is een alarmeringssysteem dat je verwittigt bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert kunnen de hulpdiensten en de gemeente een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft.

Om de berichten te kunnen ontvangen, moet je jezelf inschrijven. Dat kan op www.be-alert.be. Op die manier kan je op de hoogte gehouden worden als er iets gebeurt in je buurt.

Ook in 2019 valt er weer heel wat te beleven in onze gemeente. Zo strijken viermaal per jaar de kermiskramen neer op verschillende locaties in Berlaar. Wil je niets missen? Noteer dan alvast volgende data in je agenda:

Bij noodgevallen moeten hulpdiensten snel en efficiënt je woning kunnen terugvinden. Een duidelijk huisnummer, dat ook in het donker goed zichtbaar is, is daarbij van cruciaal belang. In de realiteit stellen we helaas vast dat sommige huisnummers amper zichtbaar zijn, verkeerd werden opgehangen of zelfs ontbreken. Nochtans verplicht ook de GAS-reglementering iedereen om een leesbaar huisnummer te voorzien.

Op zondag 26 mei 2019 zullen de leden van het Europese Parlement verkozen worden in de 27 lidstaten van de Europese Unie.

Als je een Europese burger bent die in België verblijft, kan je in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dit geval zal je niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst.

De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst van je gemeente moet ten laatste op 28 februari 2019 worden ingediend.

In Berlaar bestaat er sinds kort een Huis van het Kind. Dat is geen fysiek loket, maar wel een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die zo een dienstverlening voor kinderen en jonge gezinnen willen aanbieden.

Eén van de eerste acties van het Huis van het Kind Berlaar is de pamperbox. In samenwerking met SamenSterker cvba werden kartonnen pamperboxen aangekocht die je vanaf nu op vier locaties kan vinden (gemeentehuis, bibliotheek, buitenschoolse kinderopvang en het consultatiebureau van Kind&Preventie).

Op 31 december wuift onze gemeente 2018 uit en vieren we de start van 2019. Als gemeentebestuur willen we oproepen om daarbij dit jaar geen vuurwerk af te steken.

Blijf op de hoogte van het gemeentelijke nieuws, volg onze gemeente op sociale media en schrijf je in op de gemeentelijke nieuwsbrief!

Op Facebook, Twitter en Instagram verschijnt dagelijks informatie van de verschillende gemeentelijke diensten. Deze sociale netwerken vormen zo een nuttige aanvulling op de klassieke communicatiekanalen zoals De Kiosk en Den Balder.

Ook wie niet actief is op één van deze kanalen, kan de informatie steeds raadplegen via:

Heel wat huishoudens nemen een hond in huis. De trouwe viervoeters groeien al snel uit tot een volwaardig extra gezinslid en krijgen de nodige zorg en aandacht. Helaas kan een hond ook voor heel wat wrevel in de buurt zorgen, als zijn baasje zijn plicht niet nakomt.

Hondenpoep is voor vele mensen een bron van ergernis. Niemand wil een hoopje op z’n stoep zien liggen of aan z’n schoen voelen kleven. Hoewel deze overlast makkelijk vermeden kan worden, stellen we vast dat sommige buurten de laatste tijd fel geplaagd worden door hondenpoep.

Op maandag 31 december wuiven we 2018 uit. In Berlaar doen de kinderen dat onder meer door de straat op te trekken om te zingen.

Gewapend met alleen een zangzak en hun stem vieren de Berlaarse kinderen oudjaar door van deur tot deur wat snoep en centjes bij elkaar te zingen.

Steun deze folklore en laat zien dat de zangertjes welkom zijn, hang deze affiche aan je raam.