Nieuws - meest recent

 

Op zaterdag 16 februari organiseert GBS De Stap haar jaarlijkse smuldag. Hier kan je komen genieten van een spaghetti, vegetarische spaghetti, vol au vent of goulash met frietjes.

Opgelet! De smuldag gaat dit jaar door in de parochiezaal.

In de Berlaarse bibliotheek werd onlangs een zelfuitleenbalie geïnstalleerd. Bezoekers kunnen zo zelf de boeken, dvd's, tijdschriften of strips die ze ontlenen inscannen. Op zaterdag 12 januari werd het nieuwe zelfuitleensysteem officieel voorgesteld.

Op 8 januari 2019 werden er op verschillende plekken in onze gemeente camera's geïnstalleerd. Het gaat om een tijdelijke installatie voor een verkeerstelling waarbij we de verschillende verkeersstromen rond het dorpscentrum in kaart willen brengen.

Belangrijk om weten is dat de verzamelde data anoniem verwerkt wordt. Het doel van de telling is om te achterhalen hoeveel wagens via welke weg het centrum van onze gemeente in- en uitrijden. Om de privacy te respecteren, worden er daarom, in tegenstelling tot bij de verwerking via ANPR-camera's, geen volledige nummerplaten bewaard.

Op 14 oktober trok Berlaar naar de stembus. Op bestuursvlak brachten de gemeenteraadsverkiezingen geen grote veranderingen mee. Huidige meerderheidspartijen CD&V en N-VA sloten opnieuw een bestuursakkoord, waardoor de samenstelling van het college van burgemeester en schepenen bijna hetzelfde blijft.

De nieuwe bestuursploeg maakte intussen bekend dat het college als volgt wordt samengesteld:

 

1) Burgemeester: Walter Horemans (CD&V)

Het gemeentebestuur van Berlaar ontving op zaterdag 5 januari 2019 alle Berlaarse koppels die de voorbije zes maanden hun vijftigste, zestigste of vijfenzestigste huwelijksverjaardag vierden.

Naar goede halfjaarlijkse gewoonte zette het gemeentebestuur deze jubilarissen in de bloemetjes. Alle echtparen die in de periode van juli tot en met december 2018 een gouden, diamanten of briljanten huwelijk vierden, werden in de raadzaal van het gemeentehuis verwacht voor een receptie.

Water belangt ons allemaal aan. Daarom geeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) iedereen de kans om mee vorm te geven aan het waterbeleid van de toekomst.

Van 19 december tot en met 18 juni 2019 kan je jouw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, evenals over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Je kan alle informatie hierover nalezen op www.volvanwater.be.

Vanaf januari opent de Berlaarse bibliotheek de deuren voor studerende studenten. Ben je het beu om alleen te studeren?  Thuis geen rustige plek om te leren? Dan kan je, op vaste uren,  in de bibliotheek terecht. De plaatsen zijn wel beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap!

Reserveer je plaatsje!

Op vrijdag 21 december stond de derde editie van de kerstshopping met kerstmarkt op het programma. Kinderen die dat wensten, konden meedoen aan een teken- en kleurwedstrijd en deelnemen aan een fotosessie met de Kerstman.

Bekijk de foto's hier!

In de raadszitting van dinsdag 18 december 2018 heeft de gemeenteraad besloten erfpachtkandidaten te zoeken voor het gebouw Berlaarhof.

Het gemeentebestuur verwacht van de erfpachter dat die het gebouw renoveert en dat die het gebouw nadien een maatschappelijke functie geeft.

De selectie van de kandidaten zal gebeuren op basis van volgende criteria:

Bankverklaring dat het voorgestelde project financieel haalbaar is

- Minimum twee gelijkaardige verwezenlijkte projecten als referentie

Kauwgom, sigarettenpeuken, papiertjes, etensresten of blikjes: de mens laat overal een spoor na. Straten en bermen worden vervuild, onze leefomgeving wordt onaangenaam. Zwerfvuil vormt dan ook een terechte bron van ergernis, waaraan gemeentelijke werklieden en vrijwilligers heel wat tijd besteden.