Nieuws - meest recent

De eindrapporten van de Bouwmeesterscan voor de eerste tien onderzochte gemeenten (Arendonk, Berlaar, Diksmuide, Langemark-Poelkapelle, Ninove, Olen, Overijse, Ronse, Wervik en Zedelgem) zijn vanaf vandaag te raadplegen op de website van de Vlaamse Bouwmeester. Burgers en beleidsmakers kunnen zich zo informeren over de vele uitdagingen waar lokale besturen voor staan in de evolutie naar een toekomstbestendige leefomgeving.

Op woensdag 27 februari organiseerden Zonnige Kempen en Kleine Landeigendom een infoavond over de toekomst van het oude schoolgebouw in Berlaar-Heikant. Zij zullen er, in samenwerking met de gemeente, een sociaal huisvestingsproject verwezenlijken.

De presentatie van die avond kan je hieronder bekijken.

Sinds 2018 vervangt en verenigt de omgevingsvergunning verschillende vergunningen, zoals de stedenbouwkundige, milieu- en verkavelingsvergunning. Dit houdt in dat je aanvragen moet indienen bij één loket in jouw gemeente, het Omgevingsloket. Gemeentebesturen kregen van Vlaanderen ook meer bevoegdheden om op te treden tegen stedenbouwkundige- en milieuovertredingen. Gemeenten Berlaar, Bonheiden, Putte, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek besloten de handen in elkaar te slaan om efficiënt aan omgevingshandhaving te doen.

De Vlaamse overheid maakte onlangs bekend dat er een subsidie komt voor burgers, bedrijven en lokale overheden die grondverhardingen in beton of asfalt uitbreken en vergroenen. Zo kan regenwater in de grond sijpelen in plaats van in de riolering terecht te komen, waardoor de kans op wateroverlast vermindert.

Op woensdag 27 juni organiseerde het gemeentebestuur een infoavond over de ruimtelijke visie voor onze gemeente. Marc Martens, van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, lichtte er de eerste krijtlijnen van het visiedocument toe. Er daagden 55 geïnteresseerde burgers op, die nadien ook vragen mochten stellen.

Aan de grondslag van deze beginselverklaring rond ruimtelijke ordening liggen drie pijlers:

- De identiteit van een dorp
- De ruimtelijke ordening
- De woonkwaliteit

Wist je dat één vierkante meter onverharde grond per jaar maar liefst 800 liter neerslag kan opvangen? En dat planten en bomen goed zijn voor zowel onze fysieke als onze mentale gezondheid?

Hoe blazen we locaties met leegstaande gebouwen nieuw leven in, hoe gaan we om met grote bouwprojecten en hoe kunnen we daarbij de identiteit van onze gemeente zoveel mogelijk bewaken? Om die vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, maakt het gemeentebestuur werk van een duidelijke ruimtelijke visie voor Berlaar.

Op woensdag 27 juni geven we daarover een stand van zaken. We betrokken een aantal externe experten bij de opmaak van een visiedocument en lichten onze eerste krijtlijnen toe.

Merel en Alek beslisten recent om Merels mama, die zorgbehoevend is, bij hen thuis te laten intrekken. Met twee inwonende kinderen van elf en acht, zal het gezin binnenkort dus uitbreiden. De situatie van Merel en Alek valt onder de noemer ‘zorgwonen’. Om hun nieuwe gezinssituatie te organiseren, trok het koppel met hun vragen richting de Woonwinkel.

Kangoeroewoning of zorgwoning?

Wist je dat veel (voor)tuinverhardingen onvergund zijn aangelegd? Meer groen heeft nochtans heel wat voordelen. De gemeenten aangesloten bij de Intergemeentelijke Omgevingshandhavingscel, waaronder Berlaar, informeren burgers en bedrijven aan de hand van het logo ‘Jouw Omgeving’ over de vigerende regelgeving. Jouw Omgeving formuleert drie tips om je op weg te helpen.

Wat groen kan doen

Samen met straten en pleinen bepalen je voorgevel en voortuin mee het karakter van je gemeente. Een groene voortuin zorgt voor een aangenaam en levendig straatbeeld. Meer en meer zien we echter dat voortuinen helemaal worden verhard. Maar let op: voor de aanleg van een verharde voortuin moet je een vergunning aanvragen!

Verharde, zelfs waterdoorlatende, constructies in de (voor)tuin zijn in principe niet toegelaten zonder vergunning. Er is een vrijstellingsregeling, waardoor je in bepaalde gevallen geen vergunning nodig hebt, maar die is beperkt: