Nieuws - meest recent

De screeningsnota in verband met het al dan niet opmaken van een plan-MER voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'KMO-zone De Hutten - herneming bis' en de beslissing van 12 oktober 2017 daarover kunnen geraadpleegd worden in de dossierdatabank op www.mervlaanderen.be en in het gemeentehuis van Berlaar.