Nieuws - meest recent

Het gemeentebestuur wil een fietspad aanleggen tussen de N10 en de Welvaartstraat. Op die manier wordt de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers op die route verbeterd.

Om het fietspad aan te leggen, neemt het gemeentebestuur momenteel de nodige voorbereidingen. In de gemeenteraad van 12 februari 2019 werd daarvoor het nieuwe rooilijn- en onteigeningsplan voor een deel van Hemelshoek voorlopig vastgesteld.

De screeningsnota in verband met het al dan niet opmaken van een plan-MER voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'KMO-zone De Hutten - herneming bis' en de beslissing van 12 oktober 2017 daarover kunnen geraadpleegd worden in de dossierdatabank op www.mervlaanderen.be en in het gemeentehuis van Berlaar.