Nieuws - meest recent

Tijdens het weekend van 23 en 24 maart werkt Infrabel aan het spoor. Daardoor rijden er geen treinen tussen Lier en Heist-op-den-Berg. Een bus vervangt de treinen in beide richtingen tussen beide gemeenten.

Wist je dat je vanaf februari de verslaggeving van de gemeentelijke bestuursorganen kan raadplegen?

Hoe dan?

Heb je stormschade opgelopen op zondag 10 maart? Gan dan langs bij je verzekeringsagent en meld dit ook bij de gemeente voor 5 april. Het gemeentebestuur verzamelt alle info en bezorgt die nadien aan het Rampenfonds, dat de storm nadien eventueel kan erkennen als natuurramp.

Heb je schade geleden? Onderneem dan zeker volgende acties:

- Maak melding bij je verzekeringsagent

- Documenteer uitvoerig de schade (oplijsting, foto's, beschrijving, aankoopfacturen, ...)

Van 1 tot en met 8 mei organiseert de Association for World Education (AWE) graag opnieuw een culturele kruisbestuiving in Berlaar. Er komen twintig Russische studenten op bezoek, maar die zoeken nog gastgezinnen. Toon mee onze warme Berlaarse gastvrijheid en leer een nieuwe cultuur van dichtbij kennen!

Het hoofddoel van deze uitwisseling is om de studenten in contact te brengen met onze manier van leven, hoe onze maatschappij werkt en hoe wij bijvoorbeeld onze hobby's uitoefenen. Daarnaast bestuderen ze samen ook verschillende aspecten van een aantal actuele thema's.

In zaal Kwarto stond er op dinsdag 19 februari een infoavond over het ontwerpend onderzoek over de herbestemming van de projectgebieden kloostersite en site Steylaerts op het programma. In dat onderzoek worden de stedenbouwkundige krijtlijnen bepaald waarbinnen deze twee sites ontwikkeld kunnen worden.

Voor de toelichting door studiebureau Stramien daagden ongeveer 100 geïnteresseerde burgers op. Stramien verduidelijkte daarbij de opdracht die het van het gemeentebestuur gekregen had en ging daarbij dieper in op de belangrijkste punten van hun visie.

Bekijk de verkiezingen eens van een andere kant en laat je nu registreren als vrijwillig bijzitter of voorzitter bij de dienst Verkiezingen! Je zorgt dan mee voor het goede verloop van de verkiezingen in je eigen stembureau.

Het Berlaarse gemeentebestuur overhandigde vandaag officieel de sleutel van het Berlaarhof aan vzw VillaVip. VillaVip krijgt het gebouw in erfpacht van de gemeente en zal er een thuis creëren voor personen met een verstandelijke beperking.

Als je als Berlaarse zelfstandige of Berlaarse vereniging overweegt om (opnieuw) deel te nemen aan het Avondfeest, kom dan zeker naar de inschrijvingsavond in april.

De inschrijvingsavond vindt plaats op dinsdag 30 april om 19.30 uur in de polyvalente zaal van gemeentelijke basisschool De Stap (Pastorijstraat 60, ingang via schoolpoort achteraan).

De dienst Burgerzaken is vanaf nu bereikbaar op burgerzaken@berlaar.be. Op deze manier kunnen zij je een snellere en efficiëntere dienstverlening bieden.

Lokale besturen maken al enige tijd gebruik van de beleids- en beheerscyclus (BBC), die wordt opgelegd door de Vlaamse overheid en bevat een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening. BBC is daardoor het instrument voor de lokale overheden om hun beleid te plannen, de financiële vertaling daarvan te maken, het beleid op te volgen en het te evalueren. Een overzicht!

Meerjarenplanning 2014-2019