Nieuws - meest recent

Sinds 2014 kan je aan het onthaal van het gemeentehuis terecht voor de aankoop van Berlaarbons. Dat zijn bons waarmee je aankopen kan doen bij de lokale handelaars. De voorbije jaren werden er meer dan 25 000 bons uitgeschreven, goed voor een bedrag van 125 000 euro.

Na vijf jaar heeft het bestuur ervoor gekozen om de Berlaarbons te vernieuwen. Ze krijgen voortaan een ontwerp aangepast aan de nieuwe huisstijl. De bestaande bons blijven geldig tot de vervaldatum verstreken is.

Wordt een klein klusje moeilijker uit te voeren? Of heb je moeite om iemand te vinden die kleine klusjes, in en rond je woning, uit kan voeren voor een betaalbare prijs? Misschien kan je dan wel gebruik maken van de klusjesdienst van het lokaal bestuur!

 

Vanaf  12 november 2018 geldt er een nieuw reglement voor de klusjesdienst. Om gebruik te kunnen maken van deze dienst behoor je tot volgende doelgroep:

Van maandag 21 januari tot en met vrijdag 1 februari 2019 vinden er werken plaats op het kruispunt van de Legrellestraat met de Markt. De restanten van de woningbrand van 15 augustus worden er verder afgebroken en opgeruimd.

Volgende verkeersmaatregelen zijn tijdens de werken van toepassing:

Op 14 oktober trok Berlaar naar de stembus. Op bestuursvlak brachten de gemeenteraadsverkiezingen geen grote veranderingen mee. Huidige meerderheidspartijen CD&V en N-VA sloten opnieuw een bestuursakkoord, waardoor de samenstelling van het college van burgemeester en schepenen bijna hetzelfde blijft.

De nieuwe bestuursploeg maakte intussen bekend dat het college als volgt wordt samengesteld:

 

1) Burgemeester: Walter Horemans (CD&V)

Het gemeentebestuur van Berlaar ontving op zaterdag 5 januari 2019 alle Berlaarse koppels die de voorbije zes maanden hun vijftigste, zestigste of vijfenzestigste huwelijksverjaardag vierden.

Naar goede halfjaarlijkse gewoonte zette het gemeentebestuur deze jubilarissen in de bloemetjes. Alle echtparen die in de periode van juli tot en met december 2018 een gouden, diamanten of briljanten huwelijk vierden, werden in de raadzaal van het gemeentehuis verwacht voor een receptie.

Water belangt ons allemaal aan. Daarom geeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) iedereen de kans om mee vorm te geven aan het waterbeleid van de toekomst.

Van 19 december tot en met 18 juni 2019 kan je jouw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, evenals over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Je kan alle informatie hierover nalezen op www.volvanwater.be.

Op vrijdag 21 december stond de derde editie van de kerstshopping met kerstmarkt op het programma. Kinderen die dat wensten, konden meedoen aan een teken- en kleurwedstrijd en deelnemen aan een fotosessie met de Kerstman.

Bekijk de foto's hier!

In de raadszitting van dinsdag 18 december 2018 heeft de gemeenteraad besloten erfpachtkandidaten te zoeken voor het gebouw Berlaarhof.

Het gemeentebestuur verwacht van de erfpachter dat die het gebouw renoveert en dat die het gebouw nadien een maatschappelijke functie geeft.

De selectie van de kandidaten zal gebeuren op basis van volgende criteria:

Bankverklaring dat het voorgestelde project financieel haalbaar is

- Minimum twee gelijkaardige verwezenlijkte projecten als referentie

In 2019 staat de restauratie van de Sint-Pieterskerk in Berlaar-Centrum op het programma. De werken starten in januari en duren ongeveer twee jaar.

In januari start de aannemer met de renovatie van de Sint-Pieterskerk. Hij zal eerst de nodige stellingen plaatsen om daarna, in februari, met de eigenlijke werken te beginnen.

Het Verenigd Koninkrijk kondigde op 29 maart 2017 de Brexit aan. Vanaf 30 maart 2019 zal het daardoor geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Dat heeft niet alleen een impact op de inwoners van het Verenigd Koninkrijk, maar ook op de Britten en hun familieleden die in België wonen.