RUP 'J.B. Coomansstraat'

Het lokaal bestuur van Berlaar brengt als vergunningverlenende overheid ter kennis dat de procesnota en de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) "J.B. Coomansstraat" ter inzage zijn in het gemeentehuis en op de gemeentelijke website tot en met 30 september 2020.

Voor de inzage in het gemeentehuis dien je drie werkdagen vooraf een afspraak te maken bij de dienst Omgeving (03 410 19 00 of omgeving@berlaar.be).

Op donderdagvoormiddag 10 september 2020 (let op: in Den Balder werd donderdag 5 september vermeld, maar die datum is gecorrigeerd naar donderdag 10 september) is een infomoment met loketfunctie gepland. Hiervoor dien je je tussen 9 en 11.45 uur aan te melden aan de balie van het gemeentehuis.

 

Startnota

Procesnota

Plan bestaande toestand

Plan juridische toestand

 

Opmerkingen, reacties of aanbevelingen dienen schriftelijk voor 1 oktober 2020 via mail (omgeving@berlaar.be), via de post (Markt 1, 2590 Berlaar) of door afgifte aan de balie tegen ontvangstbewijs gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen.