Retributiereglementen

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

Overzicht:

- Retributiereglement op de aanvragen tot voornaamsverandering (19 februari 2019, GR 12 februari 2019)

- Retributiereglement voor administratieve prestaties aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019

- Retributiereglement op de bewegwijzering van bedrijven en instellingen aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019

- Retributiereglement i.v.m. een concessie of hernieuwing van een concessie op de begraafplaatsen aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019

- Retributiereglement op éénvormige plaatsrechten op markten aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019

- Retributiereglement ten laste van de foorkramers op de kermissen Centrum, Station en Heikant, die een beroep doen op de gemeente voor elektriciteitsvoorziening aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019

- Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke openbare bibliotheek aanslagjaren 2018 en 2019

- Retributiereglement op het gebruik van sporthal 't Stapveld te Berlaar door individuele personen, verenigingen en onderwijsinstellingen aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019

- Retributiereglement op het ruimen en in goede staat herstellen van grachten op private eigendom aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019

- Retributiereglement op het gebruik van de sportzaal, Heistsebaan 83 te Berlaar door individuele personen, verenigingen en onderwijsinstellingen aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019

- Retributiereglement op de terbeschikkingstelling van compostvaten, compostbakken, wormenbakken en losse beluchtingsstokken voor compostvaten aanslagjaren 2017, 2018 en 2019

- Retributiereglement op het gebruik van zalen van de Gemeentelijke Basisschool door individuele personen en verenigingen aanslagjaren 2017, 2018 en 2019

- Retributiereglement op het verstrekken van uitgebreide administratieve inlichtingen aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019

Retributiereglement op het afleveren van conformiteitsattesten woningen voor de aanslagjaren 2016 tot 2019

Retributiereglement op elektriciteitsvoorziening voor ambulante handel op privé- en openbaar domein

Retributiereglement op het parkeren in een zone voor kortparkeren aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019

Retributiereglement Speelplein Kriebels

Retributiereglement buitenschoolse kinderopvang Roefels

Retributie op standplaatsen langs de openbare weg op openbaar domein

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein