Retributiereglementen

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

Deze retributiereglementen voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2019 en gepubliceerd via de raadpleegomgeving op 18 december 2019 :

Coronamaatregelen

Burgerzaken

 

Bibliotheek

Buitenschoolse kinderopvang

Vrije Tijd

Ruimte

OMGEVING

OPENBARE WERKEN

BEHEER EN ECONOMIE

 

Kermissen