Retributiereglementen

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

Onderstaande retributiereglementen werden goedgekeurd in de raad van 20 december 2022 en gelden vanaf 1 januari 2023:

 

BEHEER EN ECONOMIE 

Retributie op standplaatsen langs de openbare weg op openbaar domein voor de jaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

Retributie op standplaatsen langs de openbare weg op privé domein voor de jaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

Retributie op bewegwijzering van bedrijven en instellingen voor de jaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

Retributie op éénvormige plaatsrechten op markten voor de jaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

 

OPENBARE WERKEN

Retributie op opritten en borduurs voor de jaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de jaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

Retributie op het ruimen en in goed staat herstellen van grachten op private eigendom voor de jaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

 

OMGEVING

Retributie op het uitlenen van signalisatie voor de jaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

Retributie voor het verstrekken van uitgebreide administratieve inlichtingen voor de jaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

Retributie op het verwijderen van sluikstorten, op het uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden voor de jaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

Retributie op de terbeschikkingstelling van compostvaten, compostbakken, wormenbakken en losse beluchtingsstokken voor de jaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

Retributie op het parkeren in een zone voor kortparkeren voor de jaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

Retributie op conformiteitsattesten woningen voor de jaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

Retributie op aanvragen van omgevingsvergunningen, aanvragen voor stedenbouwkundige en planologische attesten en vergunningsaanvragen voor springstoffen en voor ioniserende stralingen voor de jaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

 

VRIJE TIJD

Retributie op het gebruik van sporthal 't Stapveld te Berlaar door individuele personen, verenigingen en onderwijsinstellingen voor de jaren 2023, 2024 en 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

Retributie op het gebruik van de sportschuur te Berlaar door individuele personen, verenigingen en onderwijsinstellingen voor de jaren 2023, 2024 en 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

Retributie op het gebruik van zalen van de Gemeentelijke Basisschool te Berlaar door individuele personen en verenigingen voor de jaren 2023, 2024 en 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

Retributie op het gebruik van Speelplein Kriebels voor de jaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

 

BURGERZAKEN

Retributie op administratieve prestaties voor de jaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

Retributie op een concessie of hernieuwing op de begraafplaatsen voor de jaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

Retributie op het gebruik van de ceremonieruimte voor een plechtigheid voor een overledene op de begraafplaats Hemelshoek voor de jaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

Retributie voor de ontgraving van stoffelijke resten voor de jaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

Retributie op het begraven van het stoffelijk overschot of de as van personen vreemd aan de gemeente, en voor de asverstrooiing of bijzetting van personen vreemd aan de gemeente voor de jaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

Retributie op de aanvragen tot voornaamsverandering voor de jaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

Retributie op de afgifte van administratieve stukken voor de aanslagjaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

Retributie op de afgifte van administratieve stukken voor de aanslagjaren 2024 en 2025 (RPO 20 december 2023, GR 19 decemer 2023) 

 

COMMUNICATIE EN EVENEMENTEN

Retributiereglement voor elektriciteitsvoorziening bij kermissen voor de aanslagjaren 2023, 2024, 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

Retributiereglement op het plaatsen van kermisinrichtingen op privéterreinen voor de aanslagjaren 2023, 2024, 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

Retributiereglement op het plaatsen van kermisinrichtingen op openbare plaatsen voor de aanslagjaren 2023, 2024, 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

ARCHIEF

Coronamaatregelen

Burgerzaken

 

Bibliotheek

Buitenschoolse kinderopvang

Vrije Tijd

Ruimte

OMGEVING

OPENBARE WERKEN

BEHEER EN ECONOMIE

 

Kermissen