Retributiereglement voor administratieve prestaties

Op 20 december 2022 werd door de gemeenteraad een retributie goedgekeurd voor administratieve prestaties. Dit reglement geldt vanaf 1 januari 2023.

Retributie op administratieve prestaties voor de jaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

Vorige reglementen:

Retributiereglement voor administratieve prestaties aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 (gepubliceerd op 13 januari 2014, gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2013)