Retributiereglement Speelplein Kriebels

Op 20 december 2022 werd door de gemeenteraad een retributie goedgekeurd op het gebruik van Speelplein Kriebels. Dit reglement geldt vanaf 1 januari 2023.

- Retributie op het gebruik van Speelplein Kriebels voor de jaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

 

Vorige reglementen:

Retributiereglement Speelplein Kriebels (gepubliceerd op 15 mei 2015, gemeenteraadsbeslissing van 21/04/2015)