Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Op 20 december 2022 werd door de gemeenteraad een retributie goedgekeurd op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein. Dit reglement geldt vanaf 1 januari 2023:

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de jaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

 

Vorige reglementen:

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (gepubliceerd op 26 oktober 2017, gemeenteraadsbeslissing van 20/12/2016)