Retributiereglement op éénvormige plaatsrechten op markten

Op 20 december 2022 werd door de gemeenteraad een retributie goedgekeurd op éénvormige plaatsrechten op markten. Dit nieuwe reglement geldt vanaf 1 januari 2023.

Retributie op éénvormige plaatsrechten op markten voor de jaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

 

Vorige reglementen

Retributiereglement op éénvormige plaatsrechten op markten aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 (gepubliceerd op 13 januari 2014, gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2013)