Retributiereglement op het verwijderen van sluikstorten, op het uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden

De gemeenteraad keurde op 20 december 2022 onderstaand retributiereglement goed. Dit geldt vanaf 1 januari 2023.

Retributie op het verwijderen van sluikstorten, op het uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden voor de jaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

Vorige reglementen:

Retributie op het verwijderen van sluikstorten, op het uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden voor de jaren 2020 tot en met 2025 (gepubliceerd op de raadpleegomgeving op 18 december 2019, goedgekeurd op 17 december 2019)

Belastingreglement op het verwijderen van sluikstorten, op het uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden aanslagjaren 2014, 2015 , 2016, 2017, 2018 en 2019 (gepubliceerd op 13 januari 2014, gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2013)