Retributiereglement op het verwijderen van sluikstorten, op het uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden

Retributie op het verwijderen van sluikstorten, op het uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden voor de jaren 2020 tot en met 2025 (gepubliceerd op de raadpleegomgeving op 18 december 2019, goedgekeurd op 17 december 2019)

 

Geldig tot en met 31 december 2019:

Op 17 december 2013 werd door de gemeenteraad een belastingreglement goedgekeurd met betrekking tot het verwijderen van sluikstorten, op het uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden:

Belastingreglement op het verwijderen van sluikstorten, op het uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden aanslagjaren 2014, 2015 , 2016, 2017, 2018 en 2019 (gepubliceerd op 13 januari 2014, gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2013)