Retributiereglement op het verstrekken van uitgebreide administratieve inlichtingen

Op 17 december 2013 werd door de gemeenteraad een retributie goedgekeurd op het verstrekken van uitgebreide administratieve inlichtingen:

Retributiereglement op het verstrekken van uitgebreide administratieve inlichtingen aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 (gepubliceerd op 13 januari 2014, gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2013)