Retributiereglement op het parkeren in een zone voor kortparkeren

Op 16 september 2014 werd door de gemeenteraad een retributie goedgekeurd op het parkeren in een zone voor kortparkeren:

Retributiereglement op het parkeren in een zone voor kortparkeren aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 (gepubliceerd op 10 oktober 2014, gemeenteraadsbeslissing van 16/09/2014)

- Afsprakennota ultrakortparkeren (gepubliceerd op 8 juli 2019, collegebeslissing van 17 januari 2019)

- Afsprakennota parkeerplaatsen - personen met een handicap (gepubliceerd op 8 juli 2019, collegebeslissing van 21 februari 2019)

- Aanvullend reglement op wegverkeer i.v.m. gemeentewegen: zonale parkeerreglementering ifv wekelijkse markt (gepubliceerd op 8 juli 2019, collegebeslissing van 11 april 2019)