Retributiereglement op elektriciteitsvoorziening voor ambulante handel op privé- en openbaar domein