Retributiereglement i.v.m. een concessie of een hernieuwing van een concessie op de begraafplaatsen

De gemeenteraad van 20 december 2022 keurde onderstaand reglement goed. Dit is geldig vanaf 1 januari 2023:

Retributie op een concessie of hernieuwing op de begraafplaatsen voor de jaren 2023 tot en met 2025 (RPO 22 december 2022, GR 20 december 2022)

 

Vorig reglement - geldig tot en met 31 december 2022:

Retributiereglement voor een concessie of hernieuwing van een concessie op de begraafplaatsen aanslagjaren 2020,2021,2022,2023,2024 en 2025 (gepubliceerd op 22/4/2019, gemeenteraad van 19 april 2022)