Retributiereglement elektriciteitsvoorziening foorkramers

Op 17 december 2013 werd door de gemeenteraad een retributie goedgekeurd ten laste van de foorkramers op de kermissen Centrum, Station en Heikant die een beroep doen op de gemeente voor elektriciteitsvoorziening:

Retributiereglement ten laste van de foorkramers op de kermissen Centrum, Station en Heikant, die een beroep doen op de gemeente voor elektriciteitsvoorziening aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 (gepubliceerd op 13 januari 2014, gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2013)